29. října 2017

Prologis uzavřel smlouvu s arvato Polska

Prologis uzavřel smlouvu s arvato Polska

Prologis uzavřel nájemní smlouvu se společností arvato Polska na distribuční prostory o velikosti 30 835 m2 v Prologis Park Błonie. Smlouva zahrnuje prodloužení pronájmu prostor o velikosti 22 510 m2 a pronájem dalších distribučních prostor o rozloze 8 325 m2.

Společnost arvato Polska spadá pod Bertelsmann, třetí největší mediální společnost na světě. Od roku 1994 firma poskytuje komplexní outsourcingové služby ve třech odvětvích: řízení dodavatelského řetězce, vícekanálový zákaznický servis a profesionální finanční služby.

„S arvato Polska jsme začali spolupracovat před 12 lety, kdy si společnost pronajala 4 100 metrů čtverečních průmyslových prostor v Prologis Park Błonie,“ řekl manažer pro pronájmy Prologis v Polsku Zbigniew Smyczyński. „Těší nás, že si náš dlouhodobý zákazník, jako je arvato, cení silných stránek tohoto parku, jehož prostřednictvím zajišťuje distribuci zboží v rámci varšavské metropolitní oblasti. K jednoduchosti distribuce přispívá také snadný přístup k nedalekým dopravním obchvatům spojujícím severní a jižní části země,“ doplnil Smyczyński.

„Vzhledem k tomu, jak dynamicky se aktuálně naše projekty rozvíjí a jak nám roste počet zákazníků, jsme se rozhodli pronajmout v Prologis Park Błonie další prostory. Důležitá je pro nás kvalita budov a jejich umístění, díky kterému máme přístup k místní pracovní síle,“ řekla ředitelka pro SCM SG arvato Polska Lidia Ratajczak-Kluck.

Zdroj: Prologis