30. října 2017

Průzkum BB Centra mezi nájemníky

Průzkum BB Centra mezi nájemníky

Multifunkční areál na Praze 4, BB Centrum, který již více než 20 let buduje a neustále rozvíjí developerská a investiční společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., má v řadách svých nájemců přes 70 tuzemských i zahraničních společností a denně se zde pohybuje přes 12 000 lidí. Spokojenost nájemců v BB Centru společnost prověřuje každé čtyři roky (od roku 2001) podrobnými průzkumy. Toho posledního (2016) se zúčastnilo více než 2 600 respondentů, tedy 25 % zaměstnanců nájemců.

Aktivní nabídky společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. najdete zde

passerinvest logo

Z průzkumu vyplynula vysoká spokojenost s:

 • občanskou vybaveností,
 • nabídkou služeb,
 • dopravní dostupností.

Snahou developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. je vytvořit jak všem zaměstnancům nájemců budov optimální pracovní prostředí, tak i široké veřejnosti příjemné místo pro odpočinek, sport i pro bydlení. V minulosti byl průzkum v BB Centru prováděn již čtyřikrát a vždy přinesl zajímavé podněty, které se staly cenným zdrojem inspirace pro další rozvoj areálu. Z posledního dotazníkového šetření vyplynulo, že za největší klad považují nájemci občanskou vybavenost BB Centra, dostupnost služeb a rychlé napojení na dálnici D1. Plusem je i oblíbenost lokality, což potvrzuje skutečnost, že si areál za své sídlo vybraly nejvýznamnější společnosti mnoha oborů. Poptávka mezi dotazovanými je po parkovacích místech i dalším rozšiřování služeb.

„Tento svého druhu ojedinělý a rozsáhlý průzkum nám slouží jako důležitá zpětná vazba a zároveň inspirace pro další rozvoj BB Centra, což nejsou jen administrativní budovy, ale i rozmanitá nabídka služeb včetně možností pro trávení volného času, veškerá občanská vybavenost a zelené plochy. BB Centrum bereme jako malé město ve městě,“ říká Kristýna Samková, Head of PR and Marketing dept., PASSERINVEST GROUP, a.s. „Vážíme si názoru každého jednotlivce a skutečnosti, že se lidé o osud areálu zajímají. Navíc, návratnost více jak 25 % kompletně vyplněných dotazníků, to už je vypovídající vzorek,“ ocenila Kristýna Samková.

Z průzkumu:

 • 3 ze 4 respondentů soudí, že se BB Centrum postupně zlepšuje – dosavadní změny v areálu jsou vnímány pozitivně,
 • spokojenost zaměstnanců se oproti roku 2012 (rok posledního průzkumu) ve všech parametrech zvýšila,
 • 9 z 10 zaměstnanců je celkově s BB Centrem spokojeno,
 • dvě třetiny zaměstnanců alespoň někdy použijí MHD, více než polovina jich pak jezdí dotovanými kyvadlovými linkami BB1 anebo BB2,
 • naprostá většina lidí zaznamenala a ocenila zařazení elektrobusů, které jsou tiché a nepoškozují životní prostředí,
 • 7 % respondentů jezdí do práce alespoň někdy na kole,
 • zaměstnanci oceňují i relaxační místa a zelené plochy v BB Centru – nejraději vyrážejí na střešní terasy, kde na nich alespoň jednou týdně odpočívá čtvrtina lidí,
 • celých 40 % zaměstnanců BB Centra uvedlo, že jsou s nabídkou obchodů a služeb v areálu zcela spokojeni,
 • zaměstnanci oceňují BB Centrum jako centrum gastronomie – přes 20 možností stravování s výběrem světových i českých kuchyní,
 • poptávka je po parkovacích místech i otevření další prodejny potravin
 • spokojenost s úrovní kancelářských prostor se oproti roku 2012 zvýšila o 6 % na 75 %.

Zdroj: PASSERINVEST GROUP

Aktivní nabídky společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. najdete zde