27. června 2021

Průzkum: Ve vzdělávání vedou online kurzy. Zaměstnanci si je hradí sami

Průzkum: Ve vzdělávání vedou online kurzy. Zaměstnanci si je hradí sami

Vzdělávání dospělých je v dnešní době velmi důležité a uvědomují si to i samotní dospělí. Vyplývá to z průzkumu LovelyData, kde na otázku, zdali je důležité, aby se dospělí dále vzdělávali, odpovědělo 100 % dotázaných ano. Nejvíc v oblibě mají formu online kurzů (52 %). Většinu z nich ke vzdělávání motivuje získávání nových dovedností, nikoliv šance kariérního postupu. Největší překážou ve vzdělávání je potom čas, který zaměstnanci musí věnovat práci.

„Největší poptávku zaznamenáváme právě v oblasti on-line kurzů, které může studovat kdokoliv a odkudkoliv,“ potvrzuje úvodem Lubomír Husar, zakladatel LovelyData, kurzů, kde učí data, strojové učení, Python, SQL, Excel, Power BI, R a Tableau.

Jaká forma vzdělávání lidem nejvíce vyhovuje?

Kvůli pandemii koronaviru se řada běžných činností přesunula do online prostředí a jinak tomu nebylo ani u vzdělávání. Možná právě proto na otázku jaká forma vzdělávání vám nejvíc vyhovuje?, odpovědělo v průzkumu LovelyData 52 % dotázaných, že preferují on-line kurzy. Hned za nimi vedou prezenční kurzy s lektorem, a to celých 29 %. Samostudiu s využitím knih, a to i elektronických,
pak dává přednost 14 % respondentů. Webinářů s lektorem se rádo účastní 5 % dotázaných.

Čas věnovaný svému vlastnímu vzdělávání

Do vzdělávání je třeba nejen investovat finance, ale především svůj čas. Dle odpovědí z provedeného průzkumu LovelyData je patrné, že 38 % respondentů věnuje týdně svému vzdělávání 3-4 hodiny. Celých 33 % dotázaných poté uvedlo, že vlastnímu vzdělávání věnují 5 a více hodin, 19 % dotazovaných vzdělávání věnují týdně 1-2 hodiny. Dobu méně než 30 minut či vůbec uvedlo 10 % respondentů.

Motivace a vzdělávání

Pro vzdělávání je bezpochyby velmi důležitá motivace. V provedeném průzkumu se respondenti shodli, že je v 86 % motivuje získání nových dovedností a vědomostí. 10 % pak motivuje zvýšení mzdy a překvapivě jen 4 % motivuje možnost kariérního růstu.

Největší překážka, která brání ve vzdělávání

LovelyData v rámci průzkumu také hledali odpovědi na otázku, co je největší překážkou, která brání ve vzdělávání. Celým 62 % dotazovaných brání čas, který musí věnovat práci, pro 14 % jsou pak překážkou finance a pro dalších 14 % je překážkou čas, který musí věnovat své rodině. Překvapivé je, že celých 10 % respondentů vidí překážku v nedostatku informací o možnostech vzdělávání.

Já vs. zaměstnavatel: Kdo platí vzdělávání?

Zaměstnavatelé si dnes uvědomují, že je důležité mít kvalifikované pracovníky, o které je třeba se
i nadále starat a umožňovat jim vzdělávání. V provedeném průzkumu však odpovědělo 62 % respondentů, že si své vzdělávání hradí sami. Jen 38 % uvedlo, že někdy si své vzdělávání hradí sami se zaměstnavatelovou pomocí.

Pokud jim ale zaměstnavatelé vzdělávání umožňují, jsou zaměstnanci dle odpovědí ve 33 procentech spokojení. 24 % z dotázaných uvedlo, že je spíše spokojeno, 24 % že jsou nespokojení a 19 % uvedlo spíše ne.

Průzkumu se zúčastnilo 105 zaměstnanců z malých a středních podniků. V průzkumu LovelyData, uvedla většina dotázaných, 48 %, že pracuje pro firmu, která má více než 250 zaměstnanců, 29 % respondentů uvedlo, že pracuje pro zaměstnavatele s 50-200 zaměstnanci a 23 % pracuje pro firmu do 50 zaměstnanců.

Datová gramotnost, schopnost umět analyzovat a využívat data, je nutná dovednost. „Naše kurzy učí využívat data. Pokrýváme širokou oblast technologií a nástrojů – Strojové učení, Python, SQL, Excel, Power BI, R, Tableau. Pravidelně přidáváme nové kurzy a nová témata. Pro firemní zákazníky připravujeme školení na míru,“ říká zakladatel kurzů, Lubomír Husar. V rámci provedeného průzkumu zjišťovali odpovědi ohledně formy vzdělávání, motivace, času vzdělávání i odpovědi na otázky ohledně financí.

Jste-spokojeni-s-moznostmi-vzdelavani-page-001

Co-je-nejvetsi-prekazkou-page-001

Kolik-casu-venujete-page-001

Zdroj: LovelyData