27. října 2017

Ředitelkou WGBC bude Terri Wills

Ředitelkou WGBC bude Terri Wills

Novou výkonnou ředitelkou World Green Building Council se stane od června Terri Wills. Ve World Green Buidling Council bude mít na starosti hlavně podporu jednotlivých členů a podporu spolupráce a inovací. Vedle toho se bude snažit o dynamičtější nastartování procesů, které povedou ke globálním změnám v oblasti šetrnosti a udržitelnosti.

Terri Wills předtím pracovala na pozici ředitelky C40 Cities Climate Leadership Group. Za dobu jejího působení se v této iniciativě zabývala především rozvojem vztahů s partnery a členy, oblastí fundraisingu a uváděním strategie celé sítě do praxe. V minulosti rovněž spolupracovala s vedením kanadského Ontaria na rozvoji nových technologií nebo jako projektová manažerka v Civic Actions Greening Greater Toronto a British Broadcasting Corporation.

Zdroj: CZGBC