25. února 2020

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za druhé pololetí 2019

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za druhé pololetí 2019

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

RRF

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně za druhé pololetí 2019.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci drujého pololetí roku 2019 celkem 625 200 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 84% celkové plochy, přičemž zbylých 16% tvořily kanceláře třídy B.

V drhém pololetí 2019 byly dokončeny tři budovy: rekonstrukce Babák Office (4 300 m2), rekonstrukce Moravák Brno (4 900 m2) a také nový projekt Zet.office (19 000 m2). Aktuálně je ve výstavbě 6 projektů s celkovou moderní kancelářskou plochou 55 800 m2 – z toho by přibližně 89% mělo být dokončeno v roce 2020.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka v druhém pololetí 2019 dosáhla 54 600 m2 (včetně renegociací), což představuje nárůst o 106% v porovnání s předchozím pololetím a obrovský nárůst o 305% při srovnání meziročně.

Největší transakcí druhé poloviny roku 2019 byl předpronájem prostor pro KIWI.COM v Zet.office (10 900 m2), následovaný novým pronájmem společnosti Infosys ve Vlněna office park AB (9 000 m2). Tyto dvě transakce byly rovněž nějvětší za celý rok 2019.

Neobsazenost kanceláří v Brně

Celkem 64 100 m2 moderních kancelářských ploch bylo volných na konci roku 2019. Míra neobsazenosti se snížila na 10,3%, což představuje snížení o 140 bazických bodů při srovnání s prvním pololetím.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně v druhé polovině roku 2019 vzrostlo na 15,00 - 16,00 EUR za m2 na měsíc.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za druhé pololetí 2019.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Ve druhé polovině roku 2019 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 219 800 m2. Budovy třídy A představovaly 74% celkové plochy a zbývajících 26% tvořily kanceláře třídy B.

Během druhého pololetí nebyla dokončena žádná nová budova. K výstavbě jsou v tuto chvíli připraveny projekty s celkovou výměrou 59 600 m2 kancelářské plochy.

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v druhém pololetí 2019 celkem 4 100 m2, což představuje meziroční pokles o 41 % a zároveň pokles o 42 % v porovnání s prvním pololetím 2019.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí 2019 evidováno 17 600 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti klesla oproti druhému pololetí 2018 o 2,9 procentního bodu na úroveň 8,0 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě v druhém pololetí 2019 setrvalo na úrovni 11,50 – 12,00 EUR za m2 na měsíc.

Definice

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m².

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Zdroj: Regional Research Forum