19. srpna 2018

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za první pololetí 2018

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za první pololetí 2018

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

vlnena3

Foto: Vlněna Office Park

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně za první pololetí 2018.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

V první polovině roku 2018 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 570 300 m2. Budovy třídy A představovaly 82 % celkové plochy a zbývajících 18 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2018 byly v Brně dokončeny dvě kancelářské budovy: Campus Science Park DE (13 300 m2) a Vlněna Office Park FG (12 400 m2). Ve výstavbě se nyní nachází 63 500 m2 kancelářské plochy v šesti projektech – z toho by přibližně 24 900 m2 mělo být dokončeno do konce roku 2018.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí roku 2018 celkem 45 600 m2, což je o 80 % více než za stejné období předchozího roku a o 55 % více než v druhém pololetí roku 2017.

Největší transakcí prvního pololetí 2018 byl před-pronájem společnosti Moravia IT v areálu Vlněna Office Park AB (8 500 m2), následován renegociací společnosti AT&T v areálu Campus Science Park C (8 000 m2) a renegociací společnosti Monster v budově Spielberk Office Centre Villa H (2 400 m2).

Neobsazenost kanceláří v Brně

Ke konci prvního pololetí 2018 bylo v Brně evidováno celkem 50 200 m2 volných kancelářských prostor, což odpovídá míře neobsazenosti ve výši 8,8 %. To představuje nárůst o 1,5 procentního bodu oproti druhému pololetí 2017.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně se v první polovině roku 2018 vzrostlo na 14,00-14,50 EUR za m2 na měsíc.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za první pololetí 2018.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

V první polovině roku 2018 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 213 400 m2. Budovy třídy A představovaly 73 % celkové plochy a zbývajících 27 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2018 nebyla v Ostravě dokončena žádná kancelářská budova. V současné době je ve výstavbě jedna kancelářská budova, jejíž dokončení je plánováno na rok 2018. Jedná se o budovu Smart Innovation Center (5 500 m2).

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním pololetí 2018 celkem 18 900 m2, což představuje meziroční nárůst o 197 % a zároveň nárůst o 33 % v porovnání s druhým pololetím 2017.

Největší transakcí v první polovině roku byla renegociace společnosti OKIN BPS v kancelářském komplexu Orchard Ostrava (7 300 m2), následována renegociací České spořitelny (2 600 m2) v témže komplexu.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí 2018 evidováno 25 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak klesla oproti druhému pololetí 2017 o 1,6 procentního bodu na 11,7 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo i v prvním pololetí 2018 na úrovni 11,50 EUR za m2 na měsíc.

Definice

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m².

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.