18. srpna 2019

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za první pololetí 2019

Regional Research Forum zveřejňuje údaje o kancelářském trhu v Brně a v Ostravě za první pololetí 2019

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů.

RRF

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně za první pololetí 2019.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

V první polovině roku 2019 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 597 600 m2. Budovy třídy A představovaly 83 % celkové plochy, zbývajících 17 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2019 byly v Brně dokončeny tři kancelářské budovy: Vlněna office park AB (19 100 m2), Vlněna office park - Bochner palace (1 500 m2), a Svatopetrska C (3 000 m2). Ve výstavbě se nyní nachází 84 100 m2 kancelářských ploch v devíti projektech – z toho by přibližně 20 000 m2 mělo být dokončeno do konce roku 2019.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí roku 2019 celkem 26 300 m2, což představuje růst o
95% v porovnání s druhým pololetím 2018 a zároveň meziroční pokles o 48 %.

Největší transakci prvního pololetí 2019 představovala renegociace společnosti IBM Česká republika v areálu Technologický Park Brno B, C (6 000 m2), následována novým pronájmem společnosti Asseco Central Europe v projektu Šumavská Towers B
(1 900 m2).

Neobsazenost kanceláří v Brně

Ke konci prvního pololetí 2019 bylo v Brně evidováno celkem 69 600 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti v porovnání s druhým pololetím 2018 vzrostla o 2,1 procentního bodu na úroveň 11,7 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně v první polovině roku 2019 vzrostlo na 15,00 - 15,50 EUR za m2 na měsíc.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za první pololetí 2019.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

sic skelet

Foto: SIC Skelet

V první polovině roku 2019 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 218 300 m2. Budovy třídy A představovaly 74 % celkové plochy a zbývajících 26 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2019 byly v Ostravě dokončeny dvě nové kancelářské budovy, SIC Skelet – A (4 400 m2) a SIC Skelet – B (2 000 m2). V současné době je v rekonstrukci jedna kancelářská budova, jejíž dokončení je plánováno na rok 2020. Jedná se o budovu Trimex Office Centrum (1 500 m2).

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním pololetí 2019 celkem 2 100 m2, což představuje meziroční pokles o 69 % a zároveň pokles o 70 % v porovnání s druhým pololetím 2018.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí 2019 evidováno 23 900 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti stoupla oproti druhému pololetí 2018 o 1,7 procentního bodu na úroveň 10,9 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě v prvním pololetí 2019 setrvalo na úrovni 11,50 – 12,00 EUR za m2 na měsíc.

Definice

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m².

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

COPYRIGHT © Regional Research Forum 2019

Tato publikace je vlastnictvím Regional Research Fora (Členové: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank) a nesmí být kopírována, reprodukována a dále šířena v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky a to jako část nebo celek bez uvedení Regional Research Fora jako zdroje informace. Informace obsažené v publikaci byly získány ze zdrojů považovaných za důvěryhodné. Nicméně správnost infomace nezaručujeme. O nepřesnostech nás informujte, abychom je mohli opravit. Regional Research Forum na sebe neváže odpovědnost za škodu nebo ztrátu způsobenou jakoukoliv neúmyslnou nepřesností v této zprávě.