27. října 2017

RICS přijal sedm nových odborníků

RICS přijal sedm nových odborníků

Institut RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors, Královský institut diplomovaných znalců), největší celosvětová profesní organizace v oblasti nemovitostí s více jak 118 000 členy přivítal do svých řad sedm nových odborníků v oblasti nemovitostí, kteří úspěšně absolvovali kvalifikační zkoušky RICS APC (Assessment of Professional Competence) začátkem června v Praze. Rostoucí členskou základnou místního zastoupení RICS, jenž v současné době čítá více jak 100 odborníků, vysílá organizace světovému realitnímu trhu signál, že zahraniční investoři zde najdou partnery, kteří pracují v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a zásadami správné praxe (Code of Practice) RICS, což jim dodává více jistoty při jejich obchodních transakcích.   

Uchazeči o členství pocházeli z různých profesních oblastí včetně projektového managementu, poradenství v oblasti managementu, financování a investic do nemovitostí, a také tradičnějších oblastí jako například oceňování a komerční nemovitosti.

„Jednalo se o první kvalifikační zkoušky RICS APC, kterých jsem se účastnil již jako předseda představenstva RICS v České republice“, řekl pan William Bucknell MRICS. „Potěšily mně profesionalita,  nadšení našich kandidátu a kvalita jejich závěrečných prací.  Jsem si jist, že naši noví členové budou pevně ctít to, co RICS představuje: nejvyšší odbornou kvalifikaci a standardy ve světě nemovitostí. Instituce získala cenné partnery při prosazování regulace a etického chování napříč místním realitním trhem.“

Příští kvalifikační zkoušky RICS APC v Praze se budou konat v listopadu 2015.

Zdroj:RICS