1. ledna 1970

RRF: Výsledky kancelářského trhu za 1. pololetí

RRF: Výsledky kancelářského trhu za 1. pololetí

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, JLL – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů. Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně za první pololetí 2015.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

V první polovině roku 2015 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 482 900 m2. Budovy třídy A představovaly 80 % celkové plochy a zbývajících 20 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2015 nebyla v Brně dokončena žádná kancelářská budova, ve výstavbě se však nachází 38 800 m2 kancelářské plochy. Jedná se o čtyři projekty; Budovy O (15 200 m2) a P (15 000 m2) v Areálu Slatina, projekt Dorn (7 100 m2) a Polyfunkční dům Smetanova (1 500 m2), jehož dokončení je očekáváno v roce 2015. Dokončení ostatních projektů je plánováno na rok 2016/2017.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla v prvním pololetí roku 2015 celkem 26 400 m2, což je 2krát více než ve stejném období předcházejícího roku, avšak téměř o polovinu méně než ve druhém pololetí 2014. Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů dosáhla 13 500 m2, což je o pětinu méně než v předchozím pololetí.

Největší transakcí v první polovině roku představovala renegociace společnosti IBM (12 950 m2) v Technologickém Parku Brno, následována novými pronájmy společností Aeskulab (1 600 m2) v CTOffice, Tarifomat (1 500 m2) v budově Titanium a GE Money Leasing (1 050 m2) ve Spilberk Tower I. Významná je také expanze společnosti Moravia IT (1 050 m2), jež touto transakcí obsadila poslední volné prostory v budově České pojišťovny, která je tak plně obsazena.

Neobsazenost kanceláří v Brně

V Brně bylo ke konci prvního pololetí 2015 evidováno 79 600 m2 volných kancelářských prostor, odpovídá to míře neobsazenosti ve výši 16,5 %, což je pokles o 3,1 procentního bodu oproti druhému pololetí 2014.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně v první polovině 2015 zůstalo stabilní na úrovni 12,50 EUR/ m2/ měsíc.

Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Ostravě za první pololetí 2015. 

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

V první polovině roku 2015 dosahovala celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě 205 400 m2. Budovy třídy A představovaly 71 % celkové plochy a zbývajících 29 % tvořily kanceláře třídy B.

V prvním pololetí 2015 byly dokončeny dvě kancelářské budovy ve Vědecko-technologickém parku Ostrava; Budova VIVA (2 100 m2) a budova TRIDENT (2 600 m2).

Ve výstavbě se nyní nachází Administrativní budova Vratimovská (3 000 m2), s předpokládaným dokončením ve druhé polovině roku 2015.

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním pololetí 2015 celkem 7 300 m2, jedná se o meziroční propad o 12 % a o propad o 10 % v porovnání s druhým pololetím 2014. Jelikož se v Ostravě během prvního pololetí neuzavřela žádná renegociace již stávajících nájemců, čistá realizovaná poptávka dosáhla stejného objemu, jako hrubá realizovaná poptávka, a to 7 300 m2.

Největší transakcí v první polovině roku byla expanze společnosti OKIN Group (4 400 m2) v kancelářském komplexu The Orchard Ostrava, následována novým pronájmem společnosti Xavio (950 m2) v National Business Centre.

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci prvního pololetí 2015 evidováno 49 200 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti tak nadále stoupá a oproti druhému pololetí 2014 vzrostla o 1,9 procentního bodu na 24 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo ve druhém pololetí 2014 na  úrovni11,50 EUR/ m2/ měsíc.

Definice

  • Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m².
  • Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
  • Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.
  • Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.
  • Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
  • Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.
  • Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
  • Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Zdroj: Regional Research Forum