1. ledna 1970

RRF: Výsledky za 2. pololetí 2014

RRF: Výsledky za 2. pololetí 2014

Členové Regional Research Fora – CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ, JLL – usilují o poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o vývoji regionálních kancelářských trhů v České republice. Členové sdílejí základní informace o vývoji trhu a věří, že Regional Research Forum přispěje ke zlepšení transparentnosti regionálních kancelářských trhů. Regional Research Forum si dovoluje zveřejnit údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za druhé pololetí 2014.

Nabídka kancelářských prostor v Brně

V druhé polovině roku 2014 dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Brně 482 400 m2. Budovy třídy A představovaly 79 % celkové plochy a zbývajících 21 % tvořily kanceláře třídy B. Ve druhém pololetí 2014 byly dokončeny dvě kancelářské budovy v Technologickém Parku; Budova A (1 800 m2) a budova B (3 800 m2). Dalších 49 300 m2 je ve výstavbě, z toho by v roce 2015 mohlo být dokončeno 27 200 m2, a to budova O v Areálu Slatina (15 200 m2) a Spielberk Tower II (12 000 m2).

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla ve druhém pololetí roku 2014 43 900 m2, což je až 5krát více než ve stejném období předcházejícího roku a 3krát více než v prvním pololetí 2014. Tento výrazný nárůst je způsoben především přejednáním nájemní smlouvy společností Honeywell v CTPark Brno Honeywell Office Campus (14 400 m2) spolu s expanzí této společnosti ve stejném komplexu (5 100 m2). Čistá realizovaná poptávka po odečtení renegociací a podnájmů dosáhla 15 000 m2, je to 2,5krát více než ve druhém pololetí roku 2013.

Neobsazenost kanceláří v Brně

V Brně bylo ke konci druhého pololetí 2014 evidováno 94 700 m2 volných kancelářských prostor, odpovídá to míře neobsazenosti ve výši 19,6 %, což je nárůst o 2,2 procentního bodu oproti prvnímu pololetí 2014.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně ve druhé polovině 2014 zůstalo stabilní na úrovni 12,50 EUR/ m2/ měsíc.

Nabídka kancelářských prostor v Ostravě

Ve druhé polovině roku 2014 nebyla dokončena žádná kancelářská budova a celková výměra moderních kancelářských ploch v Ostravě dosahovala 200 700 m2. Budovy třídy A představovaly 71 % celkové plochy a zbývajících 29 % tvořily kanceláře třídy B. Ve výstavbě se nachází dvě budovy - Multifunkční budova 3,4 ve Vědecko-technologickém Parku o celkové výměře 5 300 m2, a Administrativní budova Vratimovská (3 000 m2), obě s předpokládaným dokončením v roce 2015.

Realizovaná poptávka v Ostravě

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací dosáhla ve druhém pololetí 2014 celkem 8 200 m2, jedná se o meziroční propad o 54 % a o propad o 2 % v porovnání s prvním pololetím 2014. Čistá realizovaná poptávka dosáhla 8 100 m2. Největším pronájmem v druhé polovině roku byl pronájem Magistrátu městské části Moravská Ostrava, Přívoz v budově náměstí Dr. E. Beneše 555/6 (5 500 m2), následovala expanze společnosti OKIN Group (950 m2) v Nordica Ostrava a expanze ABB ČR v Nová Karolina Parku (700 m2).

Neobsazenost kanceláří v Ostravě

V Ostravě bylo ke konci druhého pololetí 2014 evidováno 44 000 m2 volných kancelářských prostor. Míra neobsazenosti mírně vzrostla v porovnání s prvním pololetím o 50 bazických bodů na 22,1 %.

Nájemné

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Ostravě zůstalo ve druhém pololetí 2014 na  úrovni 11,50 EUR/ m2/ měsíc.

Zdroj: Regional Research Forum