27. září 2019

Savills: globální investice do nemovitostí by se letos objemem mohly přiblížit roku 2017, v řadě evropských zemí docházelo během H1 k růstu

Savills: globální investice do nemovitostí by se letos objemem mohly přiblížit roku 2017, v řadě evropských zemí docházelo během H1 k růstu

V Praze investice za první pololetí vzrostly o 133 %, sekundární evropské trhy zůstávají atraktivní

savills

Podle dat mezinárodní společnosti Savills, jež poskytuje poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí, došlo ve druhém čtvrtletí na globální úrovni k nárůstu investiční aktivity, a to navzdory zpomalení z prvního kvartálu letoška v důsledku nejistoty způsobené politickým a ekonomickým děním. Objem investovaných prostředků na konci prvního pololetí činil 810 miliard amerických dolarů, což je mírně pod úrovní dosaženou za stejné období roku 2018 (840 miliard dolarů).

Tok přeshraničního kapitálu

Tok_preshranicniho_kapitalu

V aktualizované verzi výstupu ze svého celosvětového výzkumného programu Impacts Savills uvádí, že mimořádná úroveň investic z roku 2018, jež činila konečných 1,8 bilionu dolarů, pravděpodobně letos překonána nebude. Mohlo by však dojít k dosažení podobných výsledků jako v roce 2017, kdy bylo celkově investováno 1,7 bilionu dolarů.

Významný podíl na působivých výsledcích z prvního pololetí mají města situovaná v sekundárních evropských investičních lokalitách včetně Prahy, jež popírají trend poklesu objemu investic (-17 %) typický v posledních šesti měsících pro zbytek Evropy. Podle nejnovějších čísel společnosti Savills zaznamenala právě Praha za první půlrok nejvýznamnější navýšení přílivu investic v hodnotě 1,44 miliardy eur (+133 %). Z evropských metropolí ji následovaly Varšava (+119 %), Stockholm (+46 %), Berlín (+37 %), Dublin (+26 %) a Milán (+16 %).

Toky přeshraničního kapitálu během H1 2019 zpomalily, jejich objem byl v porovnání se stejným obdobím roku 2018 o 20 % nižší. K největšímu poklesu odchozích zahraničních investic došlo v případě Evropy. Celosvětově v prvním pololetí letoška do zahraničí putovalo 43,8 miliardy dolarů, o 26 % méně než v téže části loňského roku. Na druhou stranu investiční toky proudící z Evropy do asijsko-pacifického regionu byly ve srovnání s loňským průběhem o 67 % silnější.

Stuart Jordan, výkonný ředitel a vedoucí oddělení investic Savills pro Českou a Slovenskou republiku, říká: „Navzdory tomu, že v Evropě jako celku zaznamenáváme pokles investiční aktivity, města v sekundárních lokacích kontinentu jako Praha nebo Varšava z tohoto hlediska překonávají tradiční populární investiční cíle na všech trzích. Investoři totiž mají zájem o lepší návratnost, aniž by museli podstupovat neúměrná související rizika. Byť mnoho z velkých investic bylo realizováno v prvním pololetí a tradiční investoři zaměření na development a správu za účelem prodeje nemovitostí raději dividendy drží, čímž zřejmě do konce roku dojde k omezení tržní nabídky pro další investice, pokračování tohoto trendu očekáváme i ve druhé části roku.“