27. ledna 2019

Savills představuje šest trendů roku 2019 v investicích do evropských komerčních nemovitostí

Savills představuje šest trendů roku 2019 v investicích do evropských komerčních nemovitostí

Podle společnosti Savills bude v roce 2019 pro vývoj evropského investičního trhu s komerčními nemovitostmi určující především následující šestice trendů: kanceláře situované v centrálních business čtvrtích, rezidenční výstavba, inteligentní víceúčelové budovy, logistické nemovitosti, služby spojené s užíváním prostor a nedostatek prvotřídních nemovitostí.

savills_

Mezinárodní poradce v segmentu nemovitostí předpovídá, že právě prémiové kanceláře zůstanou „top volbou” klíčových investorů, a to zejména v Německu a v městských oblastech zemí jihovýchodní Evropy. Pozornost investorů, kteří se zaměřují na přidanou hodnotu, si zaslouží sektor dopravy a skladování na trzích střední a východní Evropy – v Polsku, České republice a Rumunsku. Vyšší návratnost investorům, kteří hledají nové příležitosti, pak zajistí zejména orientace na rekonstrukce, anebo novou výstavbu.

Neobsazenost kanceláří se dle Savills pohybuje na historickém minimu. Nejvyšší dosahované nájemné kancelářských prostor roste a nová výstavba dokáže přesně uspokojit právě požadavky vycházející ze strany poptávky v důsledku zvyšujícího se počtu pracovních míst vznikajících po celé Evropě. Eri Mitsostergiou, ředitelka výzkumu Savills pro Evropu, doplňuje: „Průměrné výnosy z prvotřídních kancelářských prostor se v Evropě pohybují na rekordním minimu (3,65 % ve třetím kvartálu 2018), nehledě na to však tyto nemovitosti zůstanou ‚top volbou' investorů i v roce 2019 – obzvláště pro ty, jejichž strategií je vyhnout se riziku.“

Pro investiční prostředí ve střední a východní Evropě budou v roce 2019 stále zásadní logistické a kancelářské nemovitosti. Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství společnosti Savills pro Českou republiku, říká: „Díky vynikající geografické poloze, jež je na logistickém trhu klíčovým faktorem, se region střední a východní Evropy ocitá ve skvělé pozici pro to, aby i v roce 2019 zaznamenával poptávku po investičních produktech, zájem nájemců a pokračující stavební aktivitu. Kanceláře se rovněž budou těšit značné pozornosti investorů, a to díky silné ekonomice a rekordně nízké nezaměstnanosti na lokálních trzích. Předpokládáme, že rozdíl výnosů z nemovitostí první a druhé kategorie se bude v tomto roce nadále stírat, přičemž stále více investorů se bude v situaci, kdy se nejvyšší dosahované výnosy blíží předpokládanému minimu, zaměřovat na přidanou hodnotu a příležitosti i v rizikovějších oblastech.“

„Města se v letošním roce budou snažit získat pozornost mezinárodních i domácích investorů, a tak se zvýší jejich vzájemná konkurence. Výhodu získají ta, v nichž samospráva a komerční tržní subjekty společnými silami pracují na výstavbě nových částí a obnově stávajících prostor za účelem vytvořit inteligentní a životaschopné komunity. Současně model ekonomiky založený na požadavku okamžitého poskytování zboží a služeb zásadně proměňuje celé odvětví – s nájemci, kteří v rámci své smlouvy očekávají přímý a snadný přístup ke službám a jejich flexibilitu a personalizaci,“ pokračuje Eri Mitsostergiou.

Společnost Savills také konstatuje, že pružně orientované investiční strategie by měly zohledňovat nejen cyklický vývoj trhu s nemovitostmi, ale i dlouhodobé strukturální změny. V Evropě se v reakci na demografické a technologické změny objevily a rozšířily nové typy využívání nemovitostí, například coworking, společné bydlení, komunitní bydlení pro seniory, bydlení určené pro studenty nebo koncept nemovitostí se smíšeným účelem. Z pohledu investora nejsou tyto typy nemovitostí pouze alternativou k tradičnímu portfoliu. Samy se stávají novým mainstreamem, neboť úspěšně reagují na strukturální změny faktorů řídících poptávku.

Zprávu společnosti Savills European Themes 2019 najdete zde: http://pdf.savills.com/documents/Savills_EuropeanThemes2019.pdf

Ilustrační foto: Fraser Watson