1. ledna 1970

Šetrné budovy potáhnou nahoru kanceláře

Šetrné budovy potáhnou nahoru kanceláře

Šetrné stavebnictví v České republice potáhnou nahoru hlavně kancelářské projekty v Praze, které postupně ovlivní standard v celé České republice. Z nového výzkumu České rady pro šetrné budovy vyplývá, že přes 350 000 m2 plánované kancelářské plochy v Praze by mělo mít v horizontu několika let komplexní environmentální certifikaci. Převládající část projektů vyžaduje americkou certifikaci LEED, relativně velká poptávka je také po britském systému BREEAM. Certifikované budovy by se měly stavět také v Ostravě nebo Karlových Varech. V segmentu rezidenční výstavby se certifikace prosazují jen pomalu. Budovy státní správy stojí zatím úplně mimo, ale to se může změnit.

„V České republice jsou v šetrné výstavbě dvě skupiny významných hybatelů na straně zákazníků: Drobní privátní investoři v rezidenční oblasti a nadnárodní nájemci kancelářských budov v komerční oblasti. Některé firmy ze stavebního sektoru tuto poptávku zavnímaly a začaly jí přizpůsobovat své produkty,“ vysvětluje Leoš Vrzalík, šéf obchodního rozvoje společnosti SKANSKA. „Kancelář bez komplexní environmentální certifikace brzy nebude považována za třídu A,“ říká Petr Vogel, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy a konzultant společnosti EkoWATT. „S certifikací se na trh dostává nejen informace o environmentálním obrazu budovy, ale také transparentní důkaz o obecné kvalitě projektu. Budovy, které to nemohou nabídnout, budou mít problém,“ dodává Vogel.

Kromě kanceláří se na cestu certifikace vydávají také obchodní centra, například projekt Nová Karolina v Ostravě nebo nová část obchodního centra Černý most v Praze. Větší problém představuje šetrnost nové rezidenční výstavby. Ovšem i tady najdeme první příklady. „Naší ambicí je environmentálně certifikovat na mezinárodní úrovni své projekty a stát se tak jednou z mála společností, která reprezentuje šetrné stavitelství v kategorii rezidenčního bydlení,“ říká Dagmar Pokorná ze společnosti SATPO Development. Tato společnost nyní připravuje projekt luxusních bytů a chce jít právě cestou certifikace, aby vyšla vstříc náročnějším klientům. Pokud se to osvědčí, nasadí certifikaci u dalších projektů.

Samostatnou kapitolou jsou budovy státní správy, které by měly jít, alespoň co se environmentální šetrnosti týká, příkladem. Bohužel zatím neregistrujeme žádný příklad veřejné budovy, která by byla certifikována nebo byla v procesu certifikace. Česká rada pro šetrné budovy chce tuto situaci změnit a přichází nyní ve spolupráci s Národní platformou SBToolCZ s projektem, který pomůže zájemcům ze státní správy zorientovat v problematice environmentálně šetrných budov a ověřit si kvalitu projektovaných budov. „Stačí naplnit online dotazník informacemi o budově, my pak zajistíme předběžný výpočet úrovně certifikace a v rámci konzultace poradíme státní správě, jak mít co nejkvalitnější budovu,“ vystvětluje Petr Vogel z České rady pro šetrné budovy a dodává: „Výpočet i konzultaci provedeme zdarma.“

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy, Foto: Nová Karolina Park