1. ledna 1970

Šetrných budov je pět procent

Šetrných budov je pět procent

Nedávno přijel na pozvání České rady pro šetrné budovy (CZGBC) představit novou evropskou legislativu k šetrným budovám a při té příležitosti poskytl Space-in.cz rozhovor. James Drinkwater pracuje pro World Green Building Council, jejíž součástí je i CZGBC, od roku 2012. Jeho hlavním úkolem je radit a koordinovat přístup více než 30 evropských poboček ve vztahu k evropské legislativě. Při její přípravě jednotlivé pobočky na jednání v Bruselu také zastupuje. A kolem nové legislativy, která v České republice začne platit v roce 2018, se také točil náš rozhovor.

James Drinkwater přijel nedávno do Prahy na pozvání České rady pro šetrné budovy v některých zemích dokonce začíná dominovat. Máte spočítáno, kolik takových staveb dnes ve světě už stojí?

Ten nárůst je skutečně razantní. Podle našich informací byla ve světě postavena zhruba miliarda metrů čtverečních budov, které získaly certifikaci LEED či BREAM. To je asi pět procent ze všech dnes existujících staveb. Potom je tu ale určité množství těch, které certifikaci nemají, ale přesto kritéria šetrné budovy splňují. Jejich majitelé chtěli jednoduše ušetřit, ale nemají potřebu to potvrzovat certifikátem.

Už v roce 2008 jsme provedli globální průzkum, ze kterého jednoznačně vyplynulo to, že lidi k výstavbě zelených budov ani tak nevedou etické důvody, ale často jsou motivováni čistě materiálně. To znamená, že se pro tuto výstavbu rozhodli kvůli nízkým prvotním nákladům a dlouhé trvanlivosti těchto budov.

Co je podle vás naopak největší překážku pro to, aby se stavělo ještě více šetrných budov?

Příčina je zatím hlavně politická. Je nutné nejprve vytvořit správnou regulaci, která nastaví správný směr a jasně definuje, jaké výhody šetrná výstavba má. Nepochybuji, že pak nájemci a všichni lidé, kteří v budovách tráví velkou část svého času, budou vyžadovat šetrné stavby.

Nezbytné je přestat přemýšlet v relacích okamžité návratnosti vstupních nákladů a začít více uvažovat o celém životním cyklu budovy. Úspora za provoz se přeci projevuje po celý život stavby a je tedy nezbytné přemýšlet v horizontu několika desítek let.

Proč je nutné pro tento typ výstavby zavádět regulace shora, tedy ze strany Evropské unie?

Určitá pravidla existují v podstatě pro každý produkt. Pokud nemají globální, ale lokální charakter, jde tedy o regulaci platnou jen v konkrétní zemi, znamená to pro toto zboží znevýhodnění na mezinárodním trhu. To je problém.

Budovy ale na rozdíl od jiných produktů nelze přenášet do jiných zemí, a proto existuje argument, že lokální regulace by měla stačit. Legislativa EU ale zároveň umožnila, aby si lidé mohli udělat srovnání energetické efektivity. Díky tomu získáte nějaký benchmarking a můžete se srovnávat s jinými zeměmi. Pokud chcete finanční ohodnocení budov, potřebujete mít k dispozici hodně srovnatelných dat.

Místní legislativa má ale v této oblasti pořád své místo. Mohu uvést příklad Španělska, které trpí nedostatkem vody, což je fakt, který místní regulace výrazně zohledňuje. To se ale vůbec netýká kupříkladu Švédska, kde platí zcela jiná lokální legislativa.

Celý rozhovor naleznete na webu space-in.cz

Zdroj: CZGBC, Ilustrační foto: James Drinkwater