29. října 2017

Šikana levnějších dopravců v Evropě

Šikana levnějších dopravců v Evropě

Evropská unie zatím stále oficiálně hovoří o jednotném evropském trhu a odstraňování obchodních bariér, skutečnost se však ubírá opačným směrem. Tak jako doprava hlasitě vítala vstup do jednotné Evropy a výhody plynoucí s příslušnosti k Schengenskému prostoru, je dnes obětí otáčejícího se evropského kursu směrem k ochranářství a šikaně levnější východoevropské konkurence ze strany bohatších zemí.

Pod pokryteckou záminkou boje proti sociálnímu dumpingu zavírá Francie i bez fyzické přítomnosti pohraničních kontrol své hranice pro českou dopravu.  Od 1. července má totiž mít řidič, vezoucí zboží nebo lidi do Francie, nárok nejen na francouzskou minimální mzdu, ale i na další sociální pravidla, týkající se pracovní doby a odpočinku, práce přesčas, ochranu zdraví při práci a rovnosti pohlaví. To vše má být zajištěno absurdně složitým byrokratickým procesem, zahrnujícím například povinnost každého českého zaměstnavatele ustanovit ve Francii zástupce, který bude plnit úlohu styčného bodu pro kontrolu, nebo vézt s sebou francouzský překlad české kolektivní smlouvy.

Zdroj a celý článek najdete na: Elogistika.info