30. října 2017

Skanska investuje do Business Link

Skanska investuje do Business Link

Společnosti Business Link a Skanska ve střední a východní Evropě (CEE) společně vybudují inovativní ekosystém pro start-up společnosti, malé a středně velké podniky a firmy poskytující sdílené služby. Developer se rozhodl pro investici do Business Link – nejrozsáhlejší polské sítě co-workingových prostor a soukromých kanceláří. Díky mezinárodní expanzi, kterou Business Link plánuje, se společnost stane největší sítí svého druhu v Evropě a druhou největší na světě. Společnost Skanska tak dostane možnost připravit nejucelenější nabídku komerčních kancelářských prostor pro širokou škálu firem působících na trhu ve střední a východní Evropě.

V několika následujících letech Business Link vybuduje v zemích střední a východní Evropy přibližně 12 nových míst, která nabídnou celkem přibližně 45 000 – 50 000 m2 . Investice dosahující až 10 mil. EUR bude rozložena v čase a bude záviset na plnění již dříve dohodnutých obchodních cílů. Jedná se o investici do stabilní a spolehlivé firmy, která díky partnerství se společností Skanska dostane možnost stát se obrem na mezinárodním trhu.

Pokud jde o vytváření nabídky pro podniky ve střední a východní Evropě, jedná se strategický krok pro společnost Skanska. Jakožto největší stavební a developerská společnost v této části Evropy bereme do úvahy všechny dynamické změny na trhu s nemovitostmi a snažíme se co nejlépe a rychle reagovat na nejnovější trendy. Business Link nabízí perfektní odpověď na rostoucí potřebu flexibilního prostoru v korporátních portfoliích, kterou pozorujeme ve strategiích formulovaných našimi nejdůležitějšími klienty v souvislosti s využíváním nemovitostí, a to  zejména v segmentu firem poskytujících služby jiným podnikům“uvádí Claes Larsson, výkonný viceprezident skupiny Skanska odpovědný za globální development komerčních kancelářských projektů.

Spolupráce mezi společnostmi Skanska a Business Link je příkladem udržitelného přístupu k podnikání. Developer je rovnocenným partnerem, start-up nepřebírá, ale investuje do něj. Jedná se o první významné zapojení mezinárodní korporace do vytváření takového prostředí pro start-up v Evropě. Business Link díky této investici posílí svou vedoucí pozici v Polsku a stane se největším hráčem na trhu s moderním co-workingovým prostorem v Evropě. Navíc máme díky plánované expanzi v Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku možnost stát se dvojkou na celosvětovém trhu. To nám otevře ještě více možností, jak podporovat rozvoj podnikání v Polsku a regionu střední a východní Evropy“ vysvětluje Darizsz Żuk, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Business Link.

Partnerství mezi společnosti Skanska a Business Link přidává k nabídce komercializace kancelářských prostor na straně developera nejmodernější model – řešení, které je vysoce žádané zejména ve start-upové komunitě a mezi malými a středně velkými podniky.

Diverzifikujeme naše nemovitostní portfolio, přidáváme nové flexibilní a kreativní kancelářské prostory přístupné dvacet čtyři hodin denně po celý týden, které mohou být pronajímány „na vyžádání“ případně i včetně počáteční nabídky a mentoringu. V kancelářských prostorách, které bude poskytovat v budovách společnosti Skanska společnost Business Link v Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku, bude moci pracovat až 9 000 lidí – vysvětluje Katarzyna Zawodna, prezidentka společnosti Skanska pro kancelářské komerční prostory ve střední a východní Evropě. – Pro klíčové hráče na trhu BPO/SSC může být možnost ad hoc pronájmu kancelářských prostor bez nutnosti uzavírat klasické smlouvy ale s přidanou hodnotou úzké spolupráce ve start-upovém prostředí zejména cenná. Mladí podnikatelé na druhé straně dostávají šanci rozvíjet své podnikání v prvotřídních prostorách v lokalitách v centrech měst. Svou velikostí je to skutečně první komplexní nabídka svého druhu“ dodává Kararzyna Zawodna.

Nabídka společnosti Business Link se stala nedílnou součástí globálního trendu co-working 2.0. Jedná se o jedinečnou a komplexní službu nabízející kancelářské prostory se vším všudy – jsou kreativní, inovativní s odpočinkovými zónami, funkčními kuchyňkami, designéry navrženými prostory určenými k soustředění i lezeckými stěnami a saunami. Na druhé straně jsou nedílnou součástí nabídky, na rozdíl od tradičních co-workingových prostor, možnost pronájmu soukromých kanceláří a konferenčních místností dostupných dvacet čtyři hodin denně po celý týden i pokročilé akcelerační programy pro podnikatele. Mezi společnostmi, které dosud využily výhody nabídky od společnosti Business Link, jsou Uber, Brand24 a Groupon. Velký zájem o tento druh služeb odráží náš měnící se životní styl, rostoucí potřebu flexibility a trend co-sharingu, do kterého patří i sdílení aut nebo pracovních prostor, a oblíbenost sdíleného bydlení. Koncept kanceláří Business Link odpovídá filozofii společnosti Skanska pro kancelářské prostory – certifikované prvotřídní kancelářské prostory nacházející se v centrech největších měst střední a východní Evropy. Jedná se o prestižní místa pro podnikání vybraná těmi nejlepšími zaměstnavateli, kteří žádají pohodlí při práci, flexibilitu kancelářských prostor a zeleň v okolí, jež jsou pro ně velmi důležité. Společnost Skanska při budování svých nejnovějších investic myslí na přístupnost, osoby s postižením, rodiče s malými dětmi i na starší občany. Výsledkem partnerství mezi společnostmi Skanska a Business Link je jedinečný ekosystém inovativního prostoru umožňujícího rozvíjet různé obchodní modely. Vytvoření tohoto typu komplexní služby bylo pro obě společnosti nesmírně důležité.

Společnost Skanska získá až 50 % podílů společnosti Business Link a stane se majoritním vlastníkem společnosti. Podnik bude řídit nově založená společnost. První kanceláře Business Link se v budovách společnosti Skanska otevřou ke konci tohoto roku. S touto transakcí společnosti Business Link radila společnost RSQ Associates, poradci společnosti Skanska byli společně PWC a Linklaters. Transakce bude dokončena poté, co ji odsouhlasí polský úřad na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – UOKiK).

Zdroj: SKANSKA