1. ledna 1970

Skladová zóna Mstětice II na posouzení

Skladová zóna Mstětice II na posouzení

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zněním § 8 odst. 2) cit. zákona zaslal k vyjádření dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru „Skladová zóna Mstětice II“ zákona. Oznamovatelem záměru je společnost AGRIL-INVEST, a.s., Zámecká 2, 250 90 Jirny u Prahy.

Předmětem záměru je výstavba a provoz skladové zóny (objekt haly+objekt vrátnice) navazující na již projekčně a územně připravenou výstavbu skladového areálu (severozápadně situovaný záměr Skladová zóna Mstětice podléhal zjišťovacímu řízení v roce 2007). Technická a dopravní infrastruktura (vč. kruhové křižovatky k napojení areálu na silnici II/101) je již realizována.

S textovou částí dokumentace je možné se seznámit na internetu v Informačním systému EIA na stránkách CENIA pod kódem STC1206 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

Zdroj a foto: Portal.cenia.cz