29. října 2017

Skupina Obermeyer: Bratislavský obchvat

Skupina Obermeyer: Bratislavský obchvat

Po dvaceti letech příprav byl zahájen projekt výstavby dálničního obchvatu hlavního města Slovenské republiky Bratislavy. Funkci technického poradce při procesu výběrového řízení vykonávala skupina Obermeyer, která na základě svého vyhodnocení doporučila veřejnému zadavateli, Ministerstvu dopravy SR, nejlepšího uchazeče z pohledu technického řešení.

Skupina Obermeyer se stala součástí poradenského konsorcia, do něhož patřily ještě společnosti PwC za finanční oblast a White & Case za oblast právní. Týmy těchto firem byly pověřeny výběrem optimální varianty výstavby bratislavského obchvatu. Výběrové řízení, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo dopravy SR, se konalo formou tzv. soutěžního dialogu, který spočívá v hledání nejlepšího řešení na základě minimálních požadavků. Celý projekt je realizován formou PPP projektu (projekt veřejně-soukromého partnerství), kdy se při tendru hledal koncesionář, který zajistí návrh, výstavbu a údržbu po dobu trvání koncese (30 let) a na tyto činnosti si zajistí i financování (tzv. DBFOM model). Po vyhodnocení všech návrhů doporučily týmy poradenských firem jako vítěznou nabídku konsorcia firem pod vedením španělského developera CINTRA Infraestructuras Internacional, který nabídl realizaci projektu v investičních nákladech 858 mil. eur.

Technický poradce – tým skupiny Obermeyer – vypracoval technické části zadávací dokumentace pro soutěžní dialog včetně technických příloh koncesní smlouvy v koordinaci s právním a finančním týmem. Po předložení nabídky vyhodnocoval více než 2 000 technických dokumentů (harmonogramů, výkresů, technických zpráv, rozpočtů stavby atd.) a výsledkem jeho činnosti bylo doporučení nejlepšího uchazeče z pohledu technického řešení.

Dálniční obchvat Bratislavy má za cíl zlepšit dopravní situaci ve městě přesměrováním tranzitní dopravy mimo metropoli, a to prostřednictvím dálnice D4 s napojením na rychlostní silnici R7 z jihovýchodního Slovenska.

Zdroj: Společnost Obermeyer Helika a. s.