1. ledna 1970

Skypaper: Stavbaři si stěžují hlavně na legislativu

Skypaper: Stavbaři si stěžují hlavně na legislativu

Stavební firmy vidí za největší brzdu rozvoje oboru nekoncepční legislativu, což potvrzuje 35,8 % z nich. Následuje nepřipravenost staveb (18,7 %), nedostatek kvalifikovaných pracovníků (17,9 %), slabá koruna (15,4 %) a za nejmenší problém považují korupci (12,2 %). Vyplývá to z nejnovější ankety stavebního magazínu Skypaper, ve které v předchozích měsících hlasovalo přes 500 subjektů.

Ve stavebnictví existuje značné množství předpisů, které nejsou koordinovány a vyplývají z nich roztříštěné požadavky na firmy. Stavební úřady nectí zákony a konají často v rozporu zejména se Stavebním zákonem. „Výsledkem toho je například skutečnost, že většina staveb není vedena stavbyvedoucími, a pokud je úřadům toto oznámeno, nekonají,“ upozorňuje autorizovaný inženýr pro PS a zkoušení a diagnostiku staveb Ladislav Bukovský.

Rovněž veřejné zakázky jsou podle Bukovského zadávány nekvalifikovanými osobami, často bez ohledu na podstatné technické záležitosti a z toho vyplývá minimální kvalita a trvanlivost staveb, k čemuž přispívají i vadné projektové dokumentace zpracované neerudovanými osobami. Situace se naproti tomu zlepšuje v případě korupce. „Korupci již stavební firmy nepovažují za takový problém, jak tomu bylo v minulosti,“ komentuje výsledky průzkumu šéfredaktor Skypaperu Petr Bayer.

Zdroj: Skypaper