1. ledna 1970

Slušní a neslušní plátci DPH od dubna

Slušní a neslušní plátci DPH od dubna

Od dubna bude chtít stát po podnikatelích a firmách, aby zaplatili DPH za svého nespolehlivého obchodního partnera. Neplatiči končí na veřejné černé listině. Pro menší firmy tak není obtížně, rozeznat nespolehlivé partnery. To však neplatí pro velké podniky. Lustrace rozsáhlé základny odběratelů, dodavatelů a spolupracujících subjektů klade nároky na administrativu, které se promítají do nákladů. I z tohoto důvodu se ručení za daň mnoha firmám nelíbí, potvrzují to zástupci firmy Premier system vyvíjející účetní software.

Údaj o tom, jestli je či není společnost nespolehlivým plátcem, lze dohledat v celostátním registru plátců DPH vedeným Českou daňovou správou Ministerstva financí. Pokud je u firmy uvedeno NE – je spolehlivá a nehrozí, že by za ni musela být daň zaplacena. Technické řešení však prozatím komplikuje dohledání pro firmy s velkým počtem spolupracujících subjektů. „Ze zkušeností našich zákazníků víme, jak je takzvané lustrování schopnosti obchodních partnerů splácet své závazky a neustálá kontrola insolvenčního rejstříku v tomto případě časově náročnou, avšak nezbytnou činností,“ potvrzuje Boleslav Buzek, zakladatel a jednatel Premier  system s tím, že to je podobné s kontrolou ukázněnosti obchodních partnerů při odvodu DPH. „Ze zákona přitom v tomto ohledu za své dodavatele ručí samotná firma a na firmy pak dopadají statisícové náhrady nebo sankce,“ doplňuje Buzek.

Rychlá kontrola možná již nyní

Spolehlivost partnerů lze přitom zjistit mimo rejstřík vcelku snadno. Stačí k tomu slušně vybavený účetní systém. Nespolehlivý plátce DPH automaticky odhaluje například software od Premier. Data eviduje na kartě dané firmy. „Údaje jsou čerpány při přidávání dokladů na pozadí, systém tak zbytečně nezdržuje zaměstnance při práci,“ přibližuje B. Buzek. Obdobně testuje partnery, zdali nejsou v insolvenci vyhledáváním v insolvenčním rejstříku.

Kdo musí z kola ven a ocitne se na „blacklistu“

Do nespolehlivých firem podle novely zákona o DPH spadají ty, které uvádí sídlo na neexistující adrese, nepodají včas daňové přiznání či ignorují úřady. U těch se objeví v rejstříku ANO. To by mělo v praxi znamenat jejich zánik. Odhad resortu Ministerstva financí je kolem 28 tisíc nesolventních společností. Evidence je ale v začátku, přesné číslo zatím není známé. Pro poctivé firmy je seznam klíčový. Přenesením odpovědnosti platby daně de facto ručí za své nespolehlivé obchodní partnery a daň musí ze zákona zaplatit. Pro danou firmu problémy nastávají v případě, že dodavatel daň nezaplatí, protože pak to bude muset udělat společnost, která fakturu platila. DPH tak v podstatě odvede podruhé, protože už v první faktuře je daň zahrnuta.

Nespolehlivé plátce je odhalí úřady ve skutečnosti až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně. Novelou zákona o DPH, která platí od začátku ledna, si Ministerstvo financí slibuje snížení daňových úniků. Na listině se v první řadě objeví podniky účastnící se podvodů s pohonnými hmotami. Napříč zeměmi EU se nejedná o neobvyklé opatření. Po zveřejnění na listině neplátců se z ní nebude snadné dostat. Odvolat se je nutné do 15 dnů a výmaz je možný až po roce, kdy se prokáže, že se firma chová slušně a plní daňové povinnosti. Mezi další skutečnosti patří, že subjektům na černé listině se zkrátí zdaňovací období ze tří na jeden měsíc. Ručení za daň se lze vyhnout, je-li odvedena rovnou státu, a ne dodavateli, který ji následně platí. O tom se však musejí oba dohodnout.

Zdroj: Premier.cz, Foto: Stock.xchng