1. ledna 1970

Standardy budov podle Colliers

Standardy budov podle Colliers

Klasifikace standardů A, B, C a D budov, bude brzy zaktualizována, protože bude pravděpodobně přidán ještě standard v oblasti udržitelnosti budov, tzv. „zelený certifikát“," spomíná v rozhovoru Omar Sattar, Managing Director, Colliers International v České republice.

Jaké parametry musí splňovat kancelářská budova, aby byla zařazena do standardu A, B, C, případně D?

Aby kancelářská budova získala klasifikaci „A“, musí splňovat nejméně šest ze sedmi „tvrdých kritérií“ a pět ze sedmi „lehkých kritérií“. U klasifikace B jsou to pak nejméně dvě ze sedmi, respektive čtyři ze sedmi kritérií.

Do „tvrdých kritérií“ patří  moderní vedení kabelů; moderní vzduchotechnika (klimatizace); dostatečné zabezpečení parkovacích míst; čtyřiadvacetihodinový přístup a ostraha; vysoký standard kvality provedení výstavby; moderní výtahy a dobrý přístup k veřejné dopravě.

Do „lehkých kritérií“ řadíme čistou výšku stropů, minimálně 2,65 metru; prestižní prostor recepce; flexibilní design dělení; dostatečné osvětlení; zavlažovací systém / požární bezpečnost; vybavení budovy a bezprostředního okolí a profesionální správu nemovitosti.Co se týká klasifikace „C“ a „D“, protože splňují jen minimum z těchto kritérií, není o ně takový zájem. Klasifikace „D“ je navíc užívána opravdu zřídka.

Je nutné ale zároveň dodat, že tato klasifikace bude brzy zaktualizována, protože bude pravděpodobně přidán standard v oblasti udržitelnosti budov (tzv.  „zelený certifikát“).

Který standard je v současnosti nejvyhledávanější, a který bude preferovaný v budoucnosti?

Z toho tedy plyne, že nejvíce preferované jsou a budou kanceláře v kategorii „A“. Je zde ale důležité zmínit, že jsou rozdíly i mezi samotnými kancelářemi v této kategorii.  Některé jsou lepší či kvalitnější než jiné, protože jsou stavěny dle vyšších standardů.