25. října 2017

Stavební krize ve světle statistik

Stavební krize ve světle statistik

Domácí stavebnictví již několik let prochází tíživou krizí, což zřetelně signalizují zvláště podrobnější finanční statistiky. Podle průzkumu společnosti Bisnode, který sledoval hospodářské výsledky celkem 81 společností, se tržby stavebního sektoru v letech 2010 – 2012 snížily o 18,5%. Přitom ještě podstatně horší byly výsledky tuzemských stavbařů v oblasti zisku – ten se propadl dokonce o téměř 35%. Jen nepatrně lépe na tom ve zmíněných letech byli výrobci stavebních hmot a materiálů. V monitorované skupině 69 takových společností se sice v období 2010 – 2012 tržby zvýšily o 3%, ovšem zisk klesl o 30%.

Celkově velmi nepříznivý vývoj celého stavebního sektoru přitom v loňském roce pokračoval. Obor sužovaly ekonomická recesenedostatek státních i soukromých zakázek, či utažené bankovní kohoutky stejně jako pokles daňových příjmů obcí a krajů.

Jak ukazují aktuální výsledky publikované Českým statistickým úřadem a také v analýzách společnosti CEEC Research, stavební produkce za prvních šest měsíců roku 2013 klesala jedním z nejrychlejších temp od vzniku České republiky. Výkon stavebnictví se za první loňské pololetí propadl až o 12,7%, přitom produkce pozemního stavitelství se snížila o 12,4% a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles produkce o 13,4%. Tento další útlum stavební výroby byl dán jednak dalším úbytkem stavebních projektů od investorů a také pozdním startem stavební sezóny z důvodu netradičně dlouhé zimy.

Boj o přežití

Společnost Bisnode hodnotila v letech 2010 až 2012 vzorek 81 nejvýznamnějších firem, které podnikají v oblasti stavebnictví. Jejich celkové tržby poklesly ze 175,8 miliard Kč v roce 2010 na 143,3 miliard v roce 2012, což představuje pád o 18,5 %. Hospodářský výsledek sledované skupiny firem se ve stejném období propadl o 34,6 %. „Výsledky naší studie dokazují, že stavební společnosti na trhu doslova bojují o přežití a tvrdě soutěží o každou zakázku,“ říká k tomu Petra Štěpánová, analytička firmy Bisnode, s tím, že současná situace na trhu stavebních prací má negativní vliv také na zaměstnanost – v celém odvětví se počet zaměstnanců za poslední dva roky snížil o 3 465, tedy o 10 %.

Odbyt stoupá, zisky klesají

V rámci své analýzy poměrů v tuzemském stavebnictví společnost Bisnode hodnotila rovněž vzorek 69 významných firem, které působí v oblasti výroby stavebních hmot a materiálů. I v tomto případě finanční ukazatele výmluvně ilustrují aktuální nepříznivou situaci ve stavebnictví. V období let 2010 – 2012 celkové tržby producentů stavebních hmot a materiálů vzrostly z 52,6 miliard v roce 2010 na 58,3 miliard Kč v roce 2011, nicméně v roce 2012 se propadly na 54,1 miliard. V letech 2010 – 2012 tedy tyto tržby celkově vzrostly jen o 3%, zatímco se ovšem hospodářský výsledek sledované skupiny firem snížil o 30,1% na 3,2 mld. Kč. I tady jsou patrné dopady na zaměstnanost v oboru, byť mírnější – výrobci stavebních materiálů ve sledovaných letech počet svých zaměstnanců snížili o 1,4%.

Zdroj: Stavebniforum.cz, Celý článek i s grafy najdete zdeIlustrační foto: Stock.xchng