1. ledna 1970

Strašák, kterému se můžete vyhnout

Strašák, kterému se můžete vyhnout

Syndrom karpálního tunelu. Strašák. Postrach. Něco, čemu by ste se nejraději vyhnuli. Néco, co víte že existuje, ale nechcete si připustit, že by se mohlo týkat i vaší osoby, nebo osoby vám blízké. Zkuste si při práci v kanceláři zamyslet, jestli můžete proti tomuto modernímu postrachu něco udělat.

Citlivá a složitá horní končetina

Vlivem špatného sezení u počítače nemusí být nutně jen bolesti zad. Velmi často nás  zužují obtíže v oblasti zápěstí, lokte či ramena. Tyto problémy pramení z nesprávné opory ruky při práci s myší. Prapůvodní funkcí horní končetiny bylo nést váhu našeho těla. Vlivem evoluce, kdy se člověk  napřímil na dvě končetiny, naše ruka začala sloužit převážně k práci a ke smyslovému vnímání. Stala se jednou z nejpohyblivějších částí našeho těla. Horní končetina jako funkční celek se skládá z ruky, která je tvořena velkým množstvím kůstek anatomicky uspořádaných tak, že je fyziologicky klenuta do kopule. Dále je to předloktí, které je tvořeno kostí vřetenní a kostí loketní, které jsou loketním kloubem spojeny s kostí pažní. Tyto dvě kůstky mají schopnost rotačního pohybu jedné přes druhou, což nám umožní pohyb dlaně do rotace. Dále se jedná o kost pažní, která je ramenním kloubem spojena s lopatkou a lopatka samotná, která je svaly přichycena na náš hrudník. Schopnost pohybu lopatky po našem hrudníku a volnost ramenního kloubu umožňují dohromady velký rozsah pohybu.

Jak poznat syndrom karpálního tunelu?

Posaďte se ke stolu a opřete své předloktí o stůl, tak jak jste zvyklý. Sledujte, v jaké poloze se nachází vaše dlaň, vaše předloktí a vaše rameno. Většina z nás bude mít propadlou dlaň do stolu, tunýlek v oblasti zápěstí a rameno vysunuté dopředu (viz obr.1). Tunýlek pod naším zápěstím znamená zkrácení svalů na dlaňové straně naší ruky. Toto zkrácení způsobí propad naší klenby ruky a hlavně velmi často bolestivý útlak nervu a cév v této oblasti. Tyto obtíže můžete znát pod názvem „syndrom karpálního tunelu“. Tato nerovnováha vzniká, krom jiného, přetížením naší ruky jejím nesprávným zatížením při práci s počítačem.

Opřete znovu  svou ruku o stůl a přilepte celou plochu vašeho předloktí, především tu koncovou část u zápěstí, do stolu. Sledujte, co se stalo s vaší dlaní. Tato aktivita předloktí by měla vaši dlaň lehce nadzvednout a vytvořit její kopulovité klenutí. Pozor, je možné, že při této aktivitě vám vyjede ramenní kloub dopředu. Snažte se ho udržet v rovině s pocitem tahu do šířky (viz obr. 2). Je tedy zřejmé, že kvalita opory o naše předloktí výrazně ovlivní držení dlaně samotné. Tato klenba udrží svaly na spodní straně zápěstí v protažení a v uvolnění a tím i nervy a cévy procházející touto krajinou nebudou utlačené. Tím se můžeme vyvarovat, krom jiného, výše zmíněnému syndromu karpálního tunelu.

Jak je možné toto postavení ruky trénovat?

Posaďte se a vezměte do ruky (pokud máte) malý Sball (viz. obr.3). Druhou rukou tento Sball mačkejte proti vaší dlani a prociťujte, co se s ní děje. Balon vám dává  pocit šířky ve spodu vaší dlaně. Poté opřete ruku o stůl a do dlaně si dejte malý míček (viz obr. 4). Představte si „tu samou šířku“ ve vaší dlani, jakoby vaše palcová a malíková strana zápěstí „obtékala“ kulatý míček. S tímto pocitem šířky můžete lehce míček mačkat. U tohoto cvičení je důležité, aby celé předloktí bylo v kontaktu se stolem a rameno nesmí utíkat dopředu. Poté zaujměte to samé postavení, ale místo míčku si dejte do ruky myš od počítače. Zkuste zachovat pocit šířky ve vaší dlani s oporou o CELÉ předloktí. S tímto pocitem pak zkuste vydržet v práci co nejdéle.