1. ledna 1970

Štvou vás náklady na energie?

Štvou vás náklady na energie?

Chtělo by se říct: "Tak šetřete." Ne vždy je jednoduché zavést zvyky a rituály šetření nejen do kanceláře, ale i do běžného života. Jde o běh na dlouhé tratě a často pomohou až represe.

Pokud nešetříme, alespoň neplýtváme

Z průzkumu Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA)* vyplynulo, že téměř dvě třetiny Slováků nikdy nehledaly informace o tom, jak uspořit energii. Patříte mezi ně? Nebo vás možnosti úspor zajímají? Pak spadáte do malé skupiny těch, kteří informace o možných úsporách vyhledávají pravidelně (6,9 %), nebo těch, kteří se o možnosti, jak uspořit, zajímají opakovaně (26,7 %). A to je žalostně málo. Zejména v kontextu všudypřítomných "zelených" technologií, řečí o ochraně životního prostředí a "Environmentally friendly office".

Jak už to bývá, Slováci se v průzkumech vidí hezčí, lepší, šetrnější, ale ne vždy realita koresponduje s odpověďmi. Například více než 60 % Čechů uvedlo, že se zcela ztotožňuje s výrokem: "Když nejsem v místnosti, vypínám světla." Více než polovina dotázaných pravidelně prý nikdy nepřetápí a při koupi zásadně vybírá spotřebiče s nejnižší spotřebou energie.

Chybí motivace

Řadový zaměstnanec většinou nemá možnost ovlivnit polohu a konstrukční řešení budovy, například instalaci vícekomorových oken s měnícím se tónováním podle intenzity slunečního světla. Horší je, že zaměstnanci si z generace na generaci předávají břemeno špatných návyků. Úzus, že účty za energie přece platí zaměstnavatel, vedou k plýtvání. Konstatování, že lidé jsou nejvyšší nákladová položka firmy, potom platí dvojnásob. Ruku na srdce: kolik z vás nezhasíná světlo po odchodu z místnosti, zanechá přístroje v stand-by režimu, neustále "se hraje" s regulátorem teploty na radiátorech nebo klimatizací? V tomto případě je i na plecích zaměstnavatele, aby reguloval nežádoucí chování, stanovením pravidel, případně i represemi. Zejména v pronajatých prostorách, kdy energie tvoří nezanedbatelnou část faktury, je třeba energiemi šetřit.

Zásady eko-efektivní kanceláře

Každý zaměstnanec nemusí být právě energetický manažer, aby věděl a dodržoval určité zásady. Přinášíme vám několik tipů a faktů, které vám pomohou snížit účty za energie:

 • Zkontrolujte, zda jsou všechny přístroje nastaveny na ekonomickou spotřebu energie.
 • Používejte notebooky místo desktopů. Ušetříte nejméně 10 % energie. Podobně 14palcový barevný monitor spotřebuje o 50 % více energie než 10palcový.
 • Při odchodu z práce úplně vypněte elektrické spotřebiče, nepřepínejte je pouze do režimu stand-by. Studie The Environmental Protection Agency říká, že až 66 % spotřeby energie přes noc a o víkendech se ztrácí díky tomu, že elektronika v kanceláři není vypnutá. Používejte prodlužovací kabely s vypínačem, tak spolehlivě vypnete všechny spotřebiče,
 • I při odchodu pouze na deset minut, vypínejte světlo.
 • Regulujte osvětlení v kanceláří a společných prostorách.
 • Vyměňte klasické žárovky za zářivky a úsporné žárovky. Ty snižují spotřebu elektrické energie až o 80 % při stejné hladině osvětlení.
 • Větrejte krátce a intenzivně při vypnutém topení. Optimální vlhkost vzduchu v místnosti je 50 % ± 10 %.
 • Aktivně a správně používejte termostatické hlavice a ventily, případně časové termostaty. Zbytečné zvýšení teploty v místnosti o 1 °C znamená zvýšení spotřeby energie o 6 %.
 • Z důvodu kapajícího kohoutku na vodovodní baterii nebo nesprávně fungujícím plováku na WC může za měsíc odtéci i více než 180 litrů vody. Nahlaste poruchu co nejdříve. Oprava zabraňuje plýtvání pitnou vodou.
 • Pijte filtrovanou pitnou vodu z vodovodu, ne kupovanou v plastových lahvích.
 • Nekupujte to, co nutně nepotřebujete. Redukujte spotřební materiál, například čtěte dokumenty v počítači nebo v tabletu, pokud již používáte papír, tak ho potlačujte z obou stran (tzv. duplex), nebo ho využijte na poznámky. Kopírujte oboustranně.
 • Používejte recyklovatelné materiály, například recyklovatelné tonery do tiskáren a FSC-certifikovaný papír.
 • Používejte opakovaně použitelné věci, například vlastní hrnky místo papírových nebo plastových kelímků.
 • Využívejte telekonference, videokonference a IP-telefonii (např. Skype).
 • Podporujte práci z domu. Ušetříte nejen na energiích, ale sníží se i uhlíková stopa vznikající při cestě do práce autem či MHD.

Osvěta a pravidla

Jak jsme uvedli, chování zaměstnanců se nezmění z hodiny na hodinu jako švihnutím kouzelného proutku. Důležité je však začít co nejdříve, šířit osvětu, edukovat. Sám zaměstnavatel by měl jít zaměstnancům příkladem, vytvořit soubor vnitřních pravidel, ale i sankce za jejich nedodržování.

Autor: Juraj Púchlo, Kancelare.cz

* Průzkum pro Slovenskou inovační energetickou agenturu realizovala agentura DICIO v období 27. května až 11. června 2010 prostřednictvím individuálních rozhovorů s 1 464 respondenty. Zdroj: SIEA, SITA, SPP, Ekoporadňa Živica