25. října 2017

Svět českých realit podle ARTN

Svět českých realit podle ARTN

Co nejvíce ovlivňuje český realitní trh? V jakých jeho segmentech lze čekat největší nárůst nových projektů a jaká u nich bude míra ziskovosti? A co brání dalšímu rozvoji nemovitostního trhu? Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) provedla dotazníkový průzkum s cílem zjistit odpovědi na tyto otázky a zmapovat současně nejvýraznější trendy vývoje trhu nemovitostí v České republice pro nejbližší dva roky. Výsledky průzkumu potvrzují, že mezi odborníky panuje mírný optimismus.

Za nejvýraznější trend, který se bude projevovat na trhu nemovitostí v ČR v letech 2014 a 2015 bez ohledu na jeho jednotlivé segmenty, označila největší část respondentů růst, respektive stabilizaci ekonomiky a trhu. Viditelné je i rostoucí zastoupení nových hráčů na trhu, zpravidla z řad domácích privátních investorů, firem mimo realitní trh, ale také zahraničních institucionálních investorů. Odborníci očekávají, že v roce 2014 bude stoupat atraktivita segmentu logistických a datových center. Pokračovat by měla také diverzifikace v rámci jednotlivých segmentů trhu. Přestože rekodifikaci soukromého občanského práva a schválení nového občanského zákoníku považovalo jen 9 % respondentů za klíčovou událost tohoto roku, vývoj událostí v posledních měsících tento názor výrazně posunul. Dnes se již více než třetina aktérů trhu domnívá, že implementace nového zákoníku a s ní spojené dopady na praxi realitního trhu budou letos i příští rok nejvýraznějším parametrem jeho vývoje. Na druhé a třetí místo klíčových událostí v nejbližších dvou letech experti nominovali zvýšení objemu investic a mírný růst trhu.

Zdroj: Stavebni Forum, Celý článek na adreseIlustrační foto: Stock.xchng