9. listopadu 2018

Trh s investicemi ve střední a východní Evropě posouvá hranice růstu

Trh s investicemi ve střední a východní Evropě posouvá hranice růstu

Konkurenční výhody a síla regionu střední a východní Evropy jsou investorům dobře známé. Objevily se ale nové faktory, které mohou ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy sehrát zásadní roli. Napříč všemi sektory ekonomiky v regionu střední a východní Evropy je viditelný posun od nákladové efektivity ke kvalitě. Jak se mění struktura nájemců v tomto regionu? Existují indikace značící zpomalení růstu sektoru služeb pro podniky (BSS)? Jaké jsou ve srovnání se západní Evropou fiskální a právní podmínky? Všechny odpovědi na tyto a další zásadní otázky je možné nalézt v letošní zprávě o investicích v regionu střední a východní Evropy CEE Investment Report 2018: New Frontiers of Growth by Skanska, CBRE, Dentons and PwC.

cee-report-cover

Od svého rozšíření v roce 2004 si region střední a východní Evropy drží svou pozici nejrychleji rostoucího regionu Evropské unie, růst 4,2 % v prvním pololetí 2018 byl oproti evropskému průměru dvojnásobný.

„V posledních deseti letech se trhy ve střední a východní Evropě přeměnily z rozvíjejících se na ty, které jsou stále více vnímány jako vyzrálé. Příkladem toho, že jsou země střední a východní Evropy nyní vysoce hodnoceny stejně jako trhy v USA, Velké Británii a Německu, je nedávné zvýšení hodnocení Polska organizací FTSE Russel na „rozvinutý trh“ ve výroční klasifikaci pro rok 2018. Pro celý region a jeho mezinárodní vnímání je to skvělá zpráva. Střední a východní Evropa je již několik let hlavním cílem v oboru výstavby komerčních nemovitostí. Pro podnikání je to ziskový, bezpečný a stabilní region,“ říká Adrian Karczewicz, ředitel prodejů ve Skanska Commercial Development Europe.

Investiční aktivita je také velmi vysoká. V roce 2018 bude do kancelářských budov ve střední a východní Evropě investováno téměř 5,8 miliardy euro. Investoři do tohoto regionu přicházejí z celého světa – USA, západní Evropy, Izraele a Jižní Afriky. Předpovědi pro trh s komerčními nemovitostmi uvádějí, že objem investic by mohl v tomto roce přesáhnout 12 mld.

Fiskální a právní prostředí ve střední a východní Evropě

Region dospěl nejen z ekonomického pohledu, ale také z pohledu právního. Struktura transakcí, daňové sazby a další náklady ve střední a východní Evropě jsou srovnatelné s tím, co je obvyklé na západě. Struktury které jsou podobné nebo dokonce vystavené na západních standardech, jsou pro investory dobře známé. To pochopitelně poskytuje prostředí, které nabízí stejnou úroveň zajištění a bezpečnosti, kterou investoři nacházejí ve zralejších jurisdikcích jako je například Německo nebo Nizozemí. Rovněž náklady jsou konkurenceschopné, ne-li příznivější. Region tak nabízí velmi příznivé podmínky v různých aspektech, jako je například daň z převodu nemovitostí nebo příjmová daň.

Trh práce: přechod od nákladově efektivní ke znalostní ekonomice

Střední a východní Evropa zároveň prochází velmi důležitou změnou: od ekonomického růstu založeného na konkurenceschopnosti mezd k růstu založenému na znalostech. Tento proces vyzrávání vidíme v poptávce po dovednostech. Poptávka po zaměstnancích do profesí vyžadujících vysokou odbornost roste ve střední a východní Evropě nejrychleji, zatímco pozice, u kterých postačí pouze základní dovednosti, stagnuje. Střední a východní Evropa se pomalu mění z dodavatele pracovní síly na region přitahující zaměstnance ze zahraničí. A konečně, mění se i pracovní trh, demografické a společenské trendy povzbuzují rostoucí zájem o moderní pracoviště.

Kancelář v nové roli – jako nástroj značky zaměstnavatele

Změny na trhu práce vedou k zájmu o odborně zdatné zaměstnance. V dobách, kdy probíhá bitva o talenty, se kvalita pracoviště stává mocnou konkurenční výhodou, což má vliv na trh s kancelářskými budovami v celém regionu. Poptávka po moderních kancelářských budovách je ve střední a východní Evropě velmi silná. Čistá míra absorpce v nejvýznamnějších městech regionu dosáhla v prvním pololetí 2018 téměř 700 000 m2. Velká poptávka podněcuje významnou aktivitu v oboru výstavby. Rozloha moderních kancelářských budov se momentálně odhaduje na 21,1 mil. m2 a v dalších letech bude dokončeno dalších 6 mil. m2. To je roční růst o 9 %.

Další význačná změna je patrná ve struktuře poptávky, která je nyní mnohem členitější. Největšími nájemci kancelářských prostor jsou stále zástupci sektoru služeb. Už téměř dvě desetiletí se jedná o jeden z nejrychleji rostoucích a nejrychleji se měnících segmentů ekonomiky ve střední a východní Evropě. Již mnohokrát byl predikován konec tohoto růstu, ten je ovšem v nedohledu. Růst tohoto sektoru by dokonce mohl v blízké budoucnosti pokračovat. Na druhé straně svá sídla začala do nových moderních kancelářských budov stěhovat i veřejná správa. A nové kancelářské budovy stále častěji více využívají i mnohé domácí podniky.

Více informací o trendech v regionu naleznete ve zprávě o stavu investic ve střední a východní Evropě v roce 2018 – CEE Investment Report 2018: New Frontiers of growth. Celou verzi je možné stáhnout zde: www.skanska.pl/CEEinvestmentreport2018.