1. ledna 1970

Tříděním odpadů k nižším nákladům

Tříděním odpadů k nižším nákladům

Firmy ve světě čelí neustále různým výzvám – ať už ekonomickým, sociálním anebo environmentálním. Společnost, ale i zaměstnanci, stále častěji vnímají firmy i prostřednictvím jejich chování k životnímu prostředí a třeba i prostřednictvím toho, jak třídí odpad. Firmy chtějí ušetřit náklady za svoz odpadů. Jak tedy mají správně postupovat při zavádění třídění ve firmě?

Sedm kroků k šetření nákladů za svoz odpadů

1. Rozhodněte se

Při zavádění třídění je na prvním místě rozhodnutí a podpora vedení firmy. Pro schválení je důležité zajistit si argumenty, proč nakoupit koše na třídění odpadu. Zjistěte, kolik ročně stojí svoz směsového odpadu a kolik byste mohli ušetřit zavedením efektivního systému separace.

2. Zajistěte si přistavení barevných kontejnerů

Všechny firmy, které nabízejí svoz směsového odpadu, rády odvezou i odpad tříděný. Zjistěte, jaký odpad vyvážejí, a rozhodněte se, které druhy odpadu budete třídit.

3. Vyberte místa, kde budou umístěny nádoby na tříděný odpad

Společně s kolegy si projděte prostory a vyberte vhodné místa k vytvoření tzv. separačních koutů. Není třeba mít koše u každého pracovního stolu, stačí sada košů pro 10 až 12 zaměstnanců.

4. Vyberte zodpovědného dodavatele

Spočítejte si, kolik košů budete potřebovat, popř. se poraďte s dodavatelem. Koše by měly být kvalitní, ale za přiměřenou cenu. Poptejte se taky po nálepkách a možnostech pomoci při interní komunikaci. 

5. Interní komunikace a motivace

Při zavádění třídění neopomeňte komunikaci uvnitř firmy. Je ku prospěchu věci, když projekt podpoří CEO firmy nebo někdo z managerů. S plakátky nebo s materiály pro interní komunikaci také může pomoct dodavatel košů nebo konzultační firma specializující se na interní komunikaci.

6. Sledovaní výsledku a doladění

Počkejte pár týdnů a ověřte si, zda kolegové na třídění zareagovali pozitivně. Pokud je třeba, dokupte nebo přemístěte koše na jiné místo. Odměňte kolegy, kteří se vzdali košů u vlastních pracovních stolů a využívají jen koše na třídění odpadu.

7. Komunikace na venek

Informujte partnery a zákazníky firmy, že třídíte odpad a že vám záleží na tom, abyste chránili životní prostředí.