1. ledna 1970

Týden kulturních fabrik v Plzni

Týden kulturních fabrik v Plzni

Novým prostorům pro kulturu, umění a rozvíjení komunitního života v bývalých průmyslových objektech je věnován Týden kulturních fabrik od 16. do 19. 9. 2013 v Plzni. Jde o dosud nejucelenější program konferencí, seminářů a výstav věnovaný tematice využití bývalých průmyslových budov ke kulturním účelům v České republice. Odehrávat se bude v areálu bývalého pivovaru Světovar, který bude po rekonstrukci jednou z hlavních scén programu v roce 2015, kdy se Plzeň stane hlavním městem evropské kultury. Na přípravě programu se podílelo Výzkumné centrum průmyslového dědictví a mezinárodní partneři projektu Plzeň 2015.

Vrcholem nabitého týdne bude 19. 9. mezinárodní konference Kulturní fabriky a město o tom, jak se kulturní fabriky mohou stát katalyzátorem městského života a urbanistického rozvoje. Kromě účastníků z České republiky na konferenci promluví  zástupci švýcarské Kaserne a Lokremise,  Baumwollspinnerei v Lipsku či ředitelka slavného madridského Matadera, které se z opuštěného areálu městských jatek stalo novým kulturním centrem Madridu.

V centru Plzně ve Smetanových sadech  bude 19. září otevřena venkovní výstava Architektura k mání!, která představí vybrané příklady konverzí průmyslového dědictví pro kulturní, umělecké a komunitní využití z řady evropských měst, jako připomínku či inspiraci úspěšně provozovaných „kulturních fabrik“.

Součástí připravovaného programu jsou ve dnech 16. až 18. 9. 2013 tři workshopy, určené především provozovatelům kulturních fabrik či zájemcům o projekty kulturního a komunitního využití opuštěných staveb průmyslového dědictví. „Kulturní centra dnes často vznikají proměnou nejrůznějších průmyslových objektů – v bývalých jatkách, továrně na bavlnu nebo z dopravního depa. Týden kulturních fabrik by měl ukázat, jak taková centra fungují, pomoci Plzni k úspěšné proměně Světovaru a inspirovat české profesionály,“ vysvětluje Adriana Krásová z týmu Evropského hlavního města kultury, proč se akce pořádá právě zde.

Dva z workshopů pořádají a povedou švýcarští partneři ze slavné curyšské Rote fabrik. Budou vycházet ze zkušeností s provozováním podobných zařízení, jejich profilováním tvorbou programu, financováním a marketingem, ale především se získáváním publika a budováním vztahu s městem a veřejností. Třetí workshop organizují ve spolupráci s partnery z dalších evropských měst zástupci barcelonského Muzea vědy a techniky mNACTEC v rámci projektu CreativeCH: tématem je propojení soukromého a veřejného sektoru a zapojení občanské a kulturní veřejnosti při revitalizaci objektů průmyslového dědictví.

Součástí programu je výstava alternativních projektů na využití pardubických Winternitzových mlýnů, prezentace studentských projektů a projekce z uměleckých intervencí v továrních prostorách. Účast na workshopech i konferenci je bezplatná, registrace probíhá na stránkách

Akce jsou součástí projektu podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Pořádá jej Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT a Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI, jako součást Industriálních stop 2013. Konference je také součástí projektu Industriální topografie.

Zdroj: Týden kulturních fabrik, Ilustrační foto: Curych – Rote Fabrik