1. ledna 1970

Udržitelnost developmentu v ČR

Udržitelnost developmentu v ČR

The Global Real Estate Transparency Index, sestavovaný společností Jones Lang LaSalle umístil ČR na 24. příčku a Slovensko až na 36. pozici. V hodnocení udržitelnosti developmentu Česko zaujalo 5. místo. Index objektivně určuje úroveň transparentnosti a udržitelnosti v celosvětovém realitním biznisu. Výzkum je prováděn už od roku 1999 a kombinuje kvantitativní data o trhu s informacemi získanými v průzkumech firem. Každý trh je hodnocen z 83 hledisek. Hodnocení se pohybuje na škále od 1 do 5, přičemž nejnižší známka znamená vysoce transparentní trh, nejvyšší naopak trh netransparentní.

Letos JLL představilo taky index trvale udržitelného developmentu, který sleduje takové faktory, jako je „zelená“ legislativa, situace v oblasti certifikace, dostupnost informací a pod. Výsledky nepřekvapují. V kategorii „vysoce transparentních“ trhů, figurují hlavně anglofonní země a hned za nimi pak vyspělé evropské země. V druhé skupině už jsou hlavně postkomunistické země a zástupci Asie – Hongkong a Singapur.

Postupné zlepšování fungování realitních trhů ve střední Evropě podle JLL padá na vrub především expanzi velkých globálních investorů, kteří přinášejí standardy a postupy, jaké aplikuji ve svých mateřských zemích. „Zelená“ certifikace se stává nezbytností. Kromě marketingových důvodů pomyslně potvrzuje kvalitu budovy a šetrnost vůči přírodním zdrojům. Development se tomu přizpůsobuje, v současnosti se podle odhadů JLL u nás 40 – 50 % kanceláří staví jako „zelené“ a nájemci právě takové kanceláře také ve stále větší míře vyhledávají. Vývoj realitního Česka je samozřejmě odrazem globálních trendů – a ty jsou dnes jednoznačně „zelené“.

Na západních trzích je nájemce zelené budovy připraven platit vyšší nájemné. V ČR majitel certifikované budovy prezentuje hlavně celkové náklady včetně servisních poplatků, na kterých je schopen prokázat úspory. Hlavním motorem pro vyžadování zelené certifikace v ČR na straně nájemců tak zůstává interní firemní politika, jejíž součástí je také ochrana životního prostředí.

Zdroj: Stavebni-forum.cz