1. ledna 1970

Úspěch kanceláří závisí na parkování

Úspěch kanceláří závisí na parkování

Mezinárodní poradenská společnost DTZ realizovala průzkum a zjistila, že dopravní obslužnost a možnost garantovaného parkování, které je součástí budovy, se staly standardními aspekty při výběru kancelářských prostor. Potenciální nájemníky zajímá dostupnost, počet a cena. Rovnice, že čím méně parkovacích stání, tím hůře se objekt na trhu prosazuje, neustále platí. Novostavby musí splnit poměr 35:1, tedy jedno parkovací místo na 35 čtverečních metrů kancelářské plochy. Tento poměr nedosahuje prakticky žádná městská část Prahy. Důvodem může být například nemožnost hloubení dopravních garáží kvůli vedení metra, inženýrských sítí či dalších staveb. Problematická je starší výstavba bez daných koeficientů.

Z analýz DTZ nejlépe vychází Praha 4, kde se i díky nové výstavbě na Pankráci a v Budějovické (BB centrum) nachází v kancelářských budovách, zpravidla v podzemních garážích, 14 500 parkovacích míst. Výsledný poměr čtverečních metrů podlažních ploch na jedno parkovací místo tak dosahuje přibližně 50:1, což je jedna z nejnižších hodnot na území hlavního města ČR. Podobný poměr nabízí i Praha 3, Praha 9 či Praha 10. Na opačném konci tabulky se objevuje Praha 8, kde je poměr 90:1. Nepřekvapuje také komplikovaná situace u administrativních budov ve velké části Prahy 2, a především na území Prahy 1. Poměr zde převyšuje i 110:1. Praha 6 nabízí poměr kancelářských ploch na jedno parkovací místo přibližně 60:1. Podobně jako v případě Prahy 4 převažuje podzemní garážové stání (celkem 67 %). V oblasti Holešovic poměr dosahuje hranice 70:1. Kancelářský trh Prahy 5 disponuje přibližně 6000 garantovaných parkovacích míst a dosahuje celkový poměr také 70:1.
Celkové podmínky parkování se odrážejí i na výši nájmů parkovacích stání. V pražském centru přesahuje výše nájmu za jedno kryté parkovací stání v některých případech i 220 eur. V projektech v centru i ve velké části Prahy 2, které disponují vyšším počtem parkovacích míst, se nájem pohybuje od 150 do 200 eur / měsíc za jedno parkovací stání. V širším centru včetně Prahy 3, 7, 8, v oblasti Anděla, Pankráce a Michle dosahuje nájemné za kryté parkovací stání rozpětí mezi 90 a 150 eury za měsíc. V oblasti Prahy 6 a 9, včetně vzdálenějších lokalit, lze kryté stání pořídit mezi 70 a 90 eury za měsíc. U vnějšího parkování se nájmy pohybují od 35 eur/měsíc za jedno parkovací stání.


S novou výstavbou očekáváme i další rozšiřování kapacit garantovaného parkování. Developeři jsou do vyšších počtů parkovacích míst do jisté míry tlačeni i faktem, že mnoho městských částí zavedlo či výrazně rozšiřuje zpoplatněné parkovací zóny. DTZ do konce roku 2012 očekává dokončení 83 500 m2 moderních kancelářských ploch. Čtyři největší projekty City Green Court, River Garden Offices, City West A2, a Classic 7 II v součtu rozšíří nabídku o více než 1000 míst.

Zdroj: http://www.realit.cz/aktualita/dtz-najemci-kancelari-se-rozhoduji-i-podle-moznosti-parkovani
Foto: Vojtěch Kolář