18. října 2019

V Lysolajích se městská část spojila s investorem

V Lysolajích se městská část spojila s investorem

Výsledkem je Zátiší Lysolaje – zahradní čtvrť se školkou, obecními byty, společenským domem a parky

190731_1342_FINAL_cam04_slideshow

Městská část Praha-Lysolaje se může pochlubit ukázkou příkladné spolupráce mezi městskou částí a soukromým investorem. V Lysolajích se povedl zrealizovat unikátní projekt výstavby nové čtvrti, z kterého profitují především občané.

Rozlehlý park s originálně pojatou mateřskou školou. Společenský dům s variabilním sálem, restaurací / kavárnou. Víceúčelový objekt se zázemím pro lékaře nebo dům s 26 obecními nájemními byty určenými především místním seniorům a mladé generaci. To vše citlivě zasazené na náměstí uprostřed nové čtvrti s několika typy bydlení v rodinných, řadových nebo atriových domech. Architekti věnovali značnou pozornost zeleni, která je pro Lysolaje charakteristická. Děje se tak například díky sousednímu arboretu České zemědělské univerzity, nedalekému údolí Šárka – Lysolaje či cenné přírodní památce Housle.

Projekt s názvem Zátiší Lysolaje je výsledkem téměř tříletého intenzivního dialogu samosprávy s investory, kterou je společnost Landia Management s.r.o. (dceřiná společnost Dalavrien s.r.o.). O výsledcích této přínosné spolupráce se veřejnost bude moci přesvědčit na přelomu let 2021 a 2022, kdy má být dokončena rezidenční část i veřejná vybavenost. Vedení městské části Praha-Lysolaje o ní hovoří jako o „Městu jinak“.

Na nejvýše položeném místě Lysolaj přitom mělo původně po povodních v roce 2002 vyrůst sídliště pro 800 obyvatel. Bez jakékoliv občanské vybavenosti a respektu k okolí a zástavbě Lysolaj, jejíž původní příměstský charakter si městská část dokázala uchovat i s jejími venkovskými prvky a propojit je s moderními trendy.

S tímto necitlivým přístupem jsme se v Lysolajích odmítali smířit a požádali jsme proto o svěření pozemků do naší správy. Bylo důležité zahájit dialog města s odborníky v oblasti urbanismu, architektury a dopravy, abychom mohli správně určit budoucí využití pozemku. Proto jsme absolvovali workshop, ze kterého vzešel návrh na vytvoření nové čtvrti,“ popisuje vývoj mezi lety 2010 – 2015 dlouholetý starosta městské části Praha-Lysolaje a nově také náměstek primátora hl. města Prahy Petr Hlubuček.

Dvoukolového workshopu se zúčastnili zástupci MHMP i Prahy 6, včetně tehdejšího náměstka primátorky HMP pro územní rozvoj, radní pro územní rozvoj Prahy 6 Evy Smutné, radní pro sociální oblast Prahy 6 Mileny Hanušové nebo Miloše Růžičky, předsedy Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP. Přítomni byli také architekti, odborníci na dopravní řešení, řízení investic a managementu nebo sociální služby.

Díky cenným doporučením přizvaných odborníků byl původní koncept výrazně upraven i z důvodu ekonomické udržitelnosti projektu. Bude dostavěna občanská vybavenost potřebná pro městskou část, ale zároveň v přiměřené kapacitě a nákladech. Původní záměr se mj. rozšířil o nabídku dostupného bydlení pro seniory a startovacího bydlení pro mladé rodiny. Tímto krokem, který se exaktně opírá o potřeby cílových skupin i širší spádové oblasti, se městská část rozhodla vyhovět vstříc poptávce mezi stávajícími obyvateli.

„Lokalitu vnímáme jako různorodou komunitu, vícegenerační a architektonický celek se zázemím a příklad dodržení principů udržitelného rozvoje. Místní občané v ní získají odpovídající zázemí, možnost zůstat ve „své domovině“ a dále se podílet na jejím rozvoji. V lokalitě tak bude žít různorodá skladba obyvatel, proto jsme tento koncept nazvali Město jinak,“ doplňuje starosta Hlubuček.

Kvalita záměru zajistila také následnou dotaci od Fondu dostupného bydlení hl. m. Prahy, který přípravy domu s obecními nájemními byty podpořil částkou 8 000 000 Kč. Dalším přínosem vzešlým z workshopu se stal sousední projekt víceúčelové plochy (fotbalové hřiště, park pro majitele psů a do budoucna i dopravní hřiště s klubovnou pro děti) se zázemím pro fotbalisty, která již v režii městské části vzniká. Vedle lysolajských obyvatel je budou moci využívat také sousedé ze Suchdola – ostatně s touto městskou částí byl celý záměr od počátku konzultován.

Na konci roku 2016 už byla v plném proudu spolupráce se společností Landia, jejíž dceřiná firma Dalavrien s.r.o. byla vlastníkem sousedících pozemků. Díky dohodě o společném postupu došlo mezi městskou částí a Landií k optimálnímu využití území po stránce ekonomické, dopravní a urbanistické. Landii bylo umožněno rozšířit plochu svých pozemků, za což městská část získala nejen odpovídající finanční plnění, ale také prakticky připravené území pro realizaci svých investic ve formě veřejného vybavení. Konkrétně se jedná o realizaci kompletní infrastruktury, projektové práce a inženýring.

Díky vstupu lysolajské strany zde ještě letos začne vznikat projekt takzvaně „na míru“, který vnímá své okolí. Budoucí majitelé domů a stavebních pozemků mají zase jistotu, že jsou v místě vítáni. A mohou těžit ze skvělé vybavenosti celé čtvrti. Nová čtvrť bude platformou živé komunikace mezi generacemi (proto bydlení pro seniory i školka) stejně jako mezi novými obyvateli a starousedlíky. Citlivě, organicky, promyšleně,“ popisuje své pocity ze spolupráce Kamil Hošták, managing partner Landia Management s.r.o.

Společná byla inženýrská a projektová příprava celého záměru, stejně jako volba architekta a urbanisty. Na základě přesvědčivých referencí a kreativního spojení obou hlavních částí lokality do funkčního celku byl vybrán přední český ateliér knesl+kynčl architekti.

Díky jejich vstupu a rozsáhlým zkušenostem s tímto typem výstavby se podařilo nastavit vysoké standardy také v architektonickém detailu. Vizuálně bude mj. díky jednotnému oplocení, mobiliáři, zeleným prvkům nebo povrchové úpravě působit lokalita a celý projekt Zátiší Lysolaje velmi kompaktně. „Věřím, že sousedé i návštěvníci docení dlouhé přípravy, které se odrazí v celkové kvalitě. Jak zaznělo na workshopu před čtyřmi lety, jde o tak výjimečnou příležitost, jako bychom stavěli vilovou čtvrť Baba II,“ uzavírá Petr Hlubuček.

Celá nová čtvrť je navíc navržena v šetrném duchu s množstvím zeleně. Zaujme také například autonomním systémem udržení srážkové vody pomocí akumulačních nádrží, které budou zavlažovat parky a záhony v místě. Samozřejmostí už jsou zelené střechy.

Projekt je velmi příznivě hodnocen nejen obyvateli městské části, ale i odbornou veřejností. Zejména z řad urbanistů a architektů je vnímán jako modelový projekt, který by mohl být inspirací i pro jiné městské části a který navazuje na některé principy historické výstavby zahradních měst, avšak s uspokojením současných potřeb.

Stavební práce začnou ještě letos na podzim. S kompletním dokončením nové čtvrti se počítá v roce 2022.