27. října 2017

Výstava v historické budově FORUM

Výstava v historické budově FORUM

Ve čtvrtek 5. března byla slavnostně zahájena výstava obrazů v historické budově Forum na Václavském náměstí 19. Autorkami vernisáže pod názvem DOKONALOST V NEDOKONALOSTI jsou Radka Glajšková a Alena Kurtulíková, dlouholetá zaměstnankyně společnosti Flow East, sponzora celé akce. Výstava bude zdarma otevřená i pro veřejnost od 6. do 17. března, od 9 do 8 hodin večer.

Výstavu zahájil Denis Anfilov, známý výtvarník působící mimo jiné v Ateliéru 45, který výrazně podpořil tvorbu Aleny Kurtulíkové. „Obrazy Aleny jsou inspirovány událostmi citového života a vztahem mezi ženou a mužem. Toto věčné téma autorka interpretuje mnohovrstevnou symbolikou, která Vás vtáhne do archetypálních hlubin podvědomí.  Máme zde mimořádnou možnost vstoupit do světa ženské citlivosti, která výtvarnými prostředky mapuje tajemství archetypů milostného života.“ Jak vyplývá již z názvu výstavy, její téma se opírá o lidskou snahu o dokonalost a o tezi, že skutečná krása se nalézá právě v nedokonalosti. Soubor děl Radky Glajškové je tvořený dílem minimalistického charakteru, expresivního i realistického a jejich následným spojením do jednoho celku. Obě autorky ke své tvorbě využívají gelové pero, rozmývané akvarelové tužky, akryl a suchý pastel.

Kromě výtvarného umění mají návštěvníci možnost vidět i výjimečné neobarokní prostory paláce Forum včetně honosného Císařského schodiště. Interiéry budovy je možné navštívit také v rámci prohlídek „Poznej Prahu s Flow East“, které společnost několikrát ročně pořádá. „Vždy vítáme možnost podělit se o naše historické budovy s veřejností, když je to jen trochu možné. Proto jsme také neváhali s podporou naší dlouhodobé zaměstnankyně a jejím záměrem uspořádat výstavu pro veřejnost“ vysvětlil James Woolf, majitel společnosti Flow East.

Zdroj: Flow East