27. října 2017

Vzdělávací institut CEMI slaví 3 roky

Vzdělávací institut CEMI slaví 3 roky

Vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institut), přední český specialista na manažerské vzdělávací programy MBA a LLM s celoevropskou působností, slaví letos v červnu 3 roky od založení. Institut je průkopníkem v online formě vzdělávání. V čele s ředitelem Mgr. Štěpánem Mikou prošel za dobu svého působení řadou změn. Od letošního roku mají studenti možnost zvolit i právnický obor Corporate Master of Law (LL.M.). Nově chce institut otevřít obory vyučované kompletně v angličtině v zastoupení mezinárodních lektorů.

Institut byl založen roku 2011 v Praze. Za tři roky existence prošel institut CEMI řadou změn a rozrostl se o nové obory, a to ze čtyř na současných sedm. Od září navíc spouští další dva nové MBA obory vyučované kompletně v anglickém jazyce. „U těchto oborů se nejedná jen o výuku českými lektory v angličtině, jak bývá v ČR poměrně časté, ale jde o kompletně mezinárodní lektorský tým se zastoupením vynikajících lektorů z UK, USA, Irska, Francie, Španělska, Brazílie a dalších zemí,“ vyjmenovává ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika s tím, že směřování institutu je zřejmé – „moderní vzdělání bez hranic“, dostupné již nejen pro studenty z ČR a SR, ale všechny zájemce o kvalitní a přitom cenově i časově dostupné MBA studium, bez ohledu na jejich místo bydliště a časové možnosti.

Specializace na veřejnou správu, zdravotnictví i krizový management

Dnes nabízí institut žádané specializace jako Bezpečnostní a krizový management, Management zdravotnictví, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu. Ty jsou zaměřeny na zájemce, kteří již působí či chtějí působit v dané oblasti a kombinují manažerské a odborné znalosti. Pro zájemce o generální manažerské znalosti a dovednosti jsou určeny obory typu Executive MBA, které připraví studenty na řízení různých typů firem či oddělení. Institut nově otevřel i právnický obor Corporate Master of Law se ziskem titulu LL.M. Vzhledem k významnému výročí mohou studenti využít zvýhodněné školné ve výši 89 tisíc korun bez DPH za celé studium.

Počet studentů neustále roste

Institut CEMI byl založen s cílem poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné především pro studenty z České a Slovenské republiky. Proto jsou všechny MBA a LLM obory vyučované na CEMI navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. S téměř třemi sty úspěšnými absolventy a více než 200 současnými studenty patří institut mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě.

„Nárůst počtu slovenských studentů z původních 15 procent na současných více než 30 procent je důkazem, že MBA na institutu CEMI lze studovat bez ohledu na místo bydliště. Zvolený způsob výuky s převažujícím podílem online vzdělávání se u studentů setkává s velkou oblibou, o čemž svědčí i dosavadní reference, jelikož jim umožňuje skloubit MBA studium s náročnými pracovními povinnostmi a také s rodinným životem,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

Mezi lektory patří kapacity v oboru

Počet kvalifikovaných lektorů, kteří nemají jen zkušenosti z praxe, nýbrž jsou to vzdělaní akademičtí pracovníci, se rozrostl z původních 20 na současných více než 40.  Až 85 % jich působí také v akademické sféře. Tím do výuky přinášejí teoretický i praktický manažerský pohled. Mezi odborné garanty MBA a LLM oborů patří MUDr. Rudolf Střítecký, Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc., Ing. Jana Krbová, Ph.D., PhDr. Karel Eliáš, CSc., Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. a další.

Podle ředitele CEMI Mgr. Štěpán Miky si institut zachovává vysokou míru individuality v přístupu ke svým studentům. V průměru připadá jeden lektor na pouhé 3 až 4 studenty v oboru a výuka tedy není „masovou záležitostí“, ale zachovává si individuální, osobní ráz.

Významné historické milníky institutu:

  • Podzim 2012 – implementace nejmodernějšího e-learningového systému Fronter.
  • Podzim 2012 – akreditace IADL prodloužena na další tři roky.
  • Podzim 2013 – uděleno stipendium prvním dvěma handicapovaným studentkám ve výši 100 % z ceny studia.
  • Léto 2013 – CEMI se stává partnerem prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek (OCP).

Zdroj a foto: CEMI