1. ledna 1970

Zářijový Green Walk-Green Talk

Zářijový Green Walk-Green Talk

Česká rada pro šetrné budovy v uspořádala minulý týden v rámci World Green Building Week 2015 další z odborných exkurzí po zajímavých šetrných budovách v ČR. Cílem tentokrát byla zrekonstruovaná historická budova v Praze - Jungmannova 15 realitní společnosti IMMOFINANZ Group s certifikací LEED Platinum (certifikace BD+C: Core and Shell, v2009, získáno 80 ze 110 bodů.

Budovu představila Lenka Matějíčková za společnost Arcadis, která byla odpovědná za proces získání certifikace a poskytovala službu stavebního dozoru investora, a také správce budovy ze společnosti Knight Frank.

LEED Platinum jako standard české výstavby

Velmi oceňovanou zkušeností z výstavby bylo, že všechny hlavní strany (včetně generální dodavatele stavby) měly svého odborníka na certifikace, a proto bylo řešení i složitých témat velmi usnadněno.

Dle zkušeností z tohoto i dalších projektů bylo konstatováno, že by běžná česká výstavba budov díky současným normám, technologiím a také zkušenostem projektantů a dodavatelů neměla mít problém dosahovat kvalit úrovně LEED Platinum a naopak by toto mělo být standardem.

Zajímavosti ze stavby:

  •     Za dobu výstavby bylo zrecyklováno 90,86 % staveništního odpadu, kdy norma předepisuje jako minimum 75 %
  •     Maximum bodů budova získala za svou polohu – velmi dobrou dostupnost MHD v centru města
  •     V budově jsou pro kvalitu vzduchu naistalována čidla CO2 v zasedacích místnostech
  •     Budova má taktéž instalována čidla denního světla a dle jeho úrovně ve vnějším prostředí řídí automaticky úroveň osvětlení uvnitř budovy
  •     U všech materiálů na stavbě byla ověřována ekologičnost, například okna mají rámy i skla pouze z recyklovaných materiálů
  •     Budova je navržena celá jako nekuřácká a dle předpisu není povoleno kouření ani do určité vzdálenosti od otvíratelných oken a nasávání čerstvého vzduchu do klimatizace
  •     94% pracovních míst je navrženo s výhledem ven mimo budovu
  •     Střecha budovy je osazena zelenou extenzivní střechou, která napomáhá zadržování dešťové vody
  •     V budově jsou instalovány výtahy s regenerativními jednotkami, které při svém chodu samy vyrábějí energii a snižují tak spotřebu ze sítě

Jedním z nejzajímavějších míst celé budovy jsou staré židovské hroby, které byly vzhledem ke své cenné historii zachovány v celém rozsahu. Technické vyřešení zachování hrobů  bylo ojedinělou zkušeností, se kterou se nelze běžně u staveb potkávat.

Zdroj: CZGBC http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/365/jungmannova-15-zarijovy-green-walk-green-talk