1. ledna 1970

Zdravá kancelář 1: Světelné klima

Zdravá kancelář 1: Světelné klima

Víte, že kvalita vnitřního prostředí ve vaší kanceláři má značný vliv na vaše zdraví i duševní pohodu a promítá se do toho, jak jste v práci produktivní? Podle Českého statistického úřadu tráví Češi v práci průměrně 40,4 hodiny týdně – a proto se vyplatí důkladně přemýšlet nad tím, jaké podmínky v kancelářích máme a jak to udělat, abychom se zde cítili příjemně. Ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy, která je odborníkem na zdravé vnitřní prostředí v kancelářích, proto Development News přináší seriál o jeho jednotlivých aspektech. Patří mezi ně světelné klima, kvalita ovzduší, tepelný komfort, akustika, ergonomie, aktivní pracovní prostředí, uživatelský komfort i dopravní dostupnost a lokalita.

Podle nejnovějšího průzkumu organizace ABSL a společností Skanska a JLL až 87 % zaměstnanců považuje dostatek denního světla v kancelářích za jeden z klíčových faktorů zlepšujících jejich kreativitu v práci. Maximalizace denního světla a optimální využití umělého osvětlení by měly být součástí komplexního řešení současných zdravých kanceláří. Využití moderních technologií a LED osvětlení přináší také zajímavé úspory energie.

„Denní světlo je přirozený prvek, který významně ovlivňuje duševní pohodu a pracovní výkon zaměstnanců. K prosvětlení kanceláře také významně napomáhá správný výběr svítidel, resp. jejich vyzařovací charakteristiky. Samozřejmostí musí být zamezení rušivému oslnění. Preferovány jsou typy s difuzním vyzařováním přes mikroprizmu nebo s nepřímou složkou světla. Tím se dosáhne dobrého rozložení světla v prostoru kanceláře, které ve výsledku snižuje namáhání očí z kontrastu mezi pracovním úkolem a periferním viděním,“ upozorňuje Vladan Jesenský, Country Manager společnosti Zumtobel Group, jež patří mezi přední mezinárodní výrobce a dodavatele komplexního řešení osvětlení.

Normou daná intenzita umělého osvětlení v kancelářích je 500 luxů. Je však potřeba pracovat i s dalšími aspekty světla. Za ideální lze považovat barvu světla teplou bílou v rozmezí 4000 – 6000 K (kelvinů). Pro individuální komfort pracoviště je dobré mít možnost přisvícení stolní lampou, nebo využít plynulou regulaci osvětlení. Je důležité se zaměřit také na odrazivost využitých materiálů v kanceláři, především pracovní desky stolu.

„Regulace intenzity umělého osvětlení kanceláře v závislosti na denním světle patří k dalším prvkům, které zvyšují komfort zaměstnanců a zároveň velmi významně spoří elektrickou energii. Denní světlo během dne mění svojí teplotu chromatičnosti přibližně v rozsahu 3000-8000 K. V našich zeměpisných šířkách používáme nejčastěji svítidla se 4000 K. Abychom umělé osvětlení co nejvíce přiblížili k dennímu, lze použít svítidla, která umožňují změnu chromatičnosti. Tu pak měnit podle denní doby a tím dále zvýšit komfort i výkon zaměstnanců,“ dodává Vladan Jesenský.

U denního světla může být zejména problém rovnoměrného přístupu k němu a jeho změna v průběhu dne. Rovnoměrný přístup by měl být řešen již při samotném návrhu kanceláře, která by měla být otevřena dennímu světlu z více stran. Nejjednodušším receptem pro práci s jeho intenzitou je využití inteligentního vnějšího a esteticky vhodného vnitřního stínění. Jako příklad lze uvést pevné prvky fasády, rolety, žaluzie, závěsy nebo okenní fólie. Stínící prvky mohou mít odlišnou propustnost, odrazivost nebo absorpci slunečních paprsků. Udává se také intenzita prostupujícího viditelného světla o vlnové délce 380 – 780 nm (light transmission). Výrazný podíl na intenzitě stínění má i samotná barva stínění.

Jan Polák, General Manager společnosti Hunter Douglas, která vyrábí a dodává stínící techniku, upozorňuje: „Venkovní stínění (žaluzie, rolety a slunolamy) působí nejlépe jako primární a účinná zábrana prostupu tepla do budovy a snižuje tzv. skleníkový efekt. Při kombinaci s vnitřním stíněním se výrazně redukuje teplota vnitřního prostředí. Eliminuje se také potřeba použití chlazení místností, což vede ke snížení spotřeby neobnovitelné energie. Vnitřní stínění zajišťuje dobré vizuální podmínky, kontroluje objem prostupu světla a vytváří oku příjemné kontrasty při optimalizaci prostupu přirozeného denního světla do interiérů.“

V krácené podobě vyšlo v magazínu Development News 06 / 2016

Zdroj: CZGBC.org