1. srpna 2018

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 2. čtvrtletí roku 2018

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 2. čtvrtletí roku 2018

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za druhé čtvrtletí roku 2018. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji. Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

prf

Nabídka kancelářských budov

Ve druhém čtvrtletí bylo v Praze dokončeno celkem 51 500 m2 moderních kancelářských prostor, takže celková nabídka kanceláří vzrostla na 3 408 900 m2. Největšími nově dokončenými projekty byly Trimaran (18 300 m2) v Praze 4, Dynamica (13 400 m2) v Praze 5 a Rustonka R2 (11 400 m2) v Praze 8.

V posledním čtvrtletí byla zahájena výstavba celkem dvou nových kancelářských budov: AFI City „A“ (15 500 m2) v Praze 9 a Parkview (14 800 m2) v Praze 4. Celkem bylo ve výstavbě na konci pololetí 312 500 m2 kanceláří s plánovaným dokončením do roku 2020.

Poměr budov třídy A vůči budovám třídy B dosahoval 72 %, přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor zaujímal 19 %.

Realizovaná poptávka

Celková realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2018 objemu 145 200 m2, což představuje mezičtvrtletní nárůst o 70 % a pokles o 6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Největší poptávka byla zaznamenána v městských částech Praha 5 (25,4 %), Praha 4 (24 %) a Praha 7 (14,1 %), přičemž nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící ve výrobě (23,4 %), reklamě a médiích (17,9 %) a IT společnosti (9,3 %).

Podíl prodloužených nájemních smluv (renegociací) na celkové poptávce vzrostl na 36 %, zatímco čistá realizovaná poptávka (předpronájmy, nové pronájmy a expanze) představovala 64 % z celkové poptávky.

Významné pronájmy

Nejvýznamnější transakcí druhého čtvrtletí 2018 bylo prodloužení stávajícího pronájmu společnosti Siemens (23 200 m2) v projektu City West v Praze 5 a předpronájem společnosti WPP (16 300 m2) v projektu Bubenská 1 v Praze 7.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce na konci pololetí dosáhl 6,9 %, což představuje nárůst o 0,7 procentního bodu ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Celkem bylo v Praze evidováno 236 700 m2 volných kanceláří. Nejvyšší podíl volných ploch se nacházel v městských částech Praha 5 (11,3 %) a Praha 3 (8,7 %), naopak nejnižší hodnoty byly zaznamenány v Praze 10 (3,9 %), Praze 6 (4,9 %) a Praze 2 (5,2 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné za poslední čtvrtletí mírně vzrostlo a na konci pololetí se pohybovalo kolem 21,00–22,00 EUR za m2 na měsíc v centru města, 15,00–16,50 EUR za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 EUR za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Definice:

Celková výměra:

Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.

Nová nabídka:

Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Realizovaná poptávka:

Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné:

Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality, v budovách v nejlepších lokalitách. Na trhu se ale mohou objevit i výjimečné projekty, kde je dosahováno vyšší nájemné.

Podpronájem:

Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B:

 • Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990

 • Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2

 • Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem

Hlavní hodnotící kritéria klasifikace kancelářských budov:

 • Rok dokončení/rekonstrukce

 • Velikost a vzhled recepce

 • Světlá výška kancelářských prostor

 • Zdvojená podlaha

 • Snížené podhledy

 • Flexibilní rozvržení kancelářských prostor

 • Klimatizace, externí stínění

 • Možnost parkování

 • Velikost souvislé kancelářské plochy

 • Šetrnost budovy

 • Bezpečnost a přístupový systém

Další body může budova získat například za architektonické ocenění, otvíratelná okna, rezervní zdroj energie, moderní výtahy nebo možnost vstupu 24/7.