13. prosince 2017

Rozsudek v soudním sporu realitních kanceláří o provizi

Rozsudek v soudním sporu realitních kanceláří o provizi

Obvodní soud pro Prahu 1 po dvou letech zkoumání rozhodl, že ústní dohoda mezi dvěmi splupracujícími realitními kancelářemi na prodeji nemovitosti je naprosto dostačující. Dále soud potvrdil dělení provize podle běžné praxe, tedy 50:50.

Počátkem ledna 2015 začal obvodní soud pro Prahu 1 řešit spor dvou realitních kanceláří, které spolu uzavřely ústní dohodu na spolupráci při prodeji nemovitosti a dohodu o dělení provize 50:50 při úspěšném prodeji.

Jak už to tak bývá, při dokončení obchodu realitní kancelář, která inkasovala provizi od majitele nemovitosti, odmítla druhé spolupracující realitní kanceláři vyplatit provizi 50:50. A to i přesto, že spolupracující kancelář představila kupujícího a plnou měrou se účastnila transakce.

Vzhledem k tomu, že dohoda mezi kancelářemi byla pouze ústní, bez jakékoliv písemné zmínky, soud měl na výběr spor uzavřít v neprospěch žalobce kvůli důkazní nouzi nebo se opřít o běžnou praxi, která by potvrdila oprávněnost žalobce. 

Renomované české realitní kanceláře soudu potvrdily běžnou praxi. Potvrdily, že je běžné dělit provizi 50:50 v případě spolupráce na prodeji nemovitosti a především za předpokladu, že se obě kanceláře plně účastní prodeje.  

Prozíravost soudu a duchapřítomnost soudkyně byla v tomto případě exemplární a soud rozhodl ve prospěch poškozené realitní kanceláře. Dal jí plnou měrou za pravdu, že ústní dohoda je plnohodnotná a rovněž žalovaná realitní kancelář musí vyplatit zbývající část provize až do výše 50%.

Žalovaná realitní kancelář se proti rozsudku odvolala. Celý proces tedy není ještě u konce, ale jakmile rozsudek potvrdí i odvolací soud, může tento případ posloužit jako precedent a vodítko pro soudce, kteří rozhodují v obdobném sporu. Může být i inspirací pro ostatní realitní kanceláře, které se objevily ve stejné situaci. 

Více informací vám v případě zájmu poskytne redakce portálu kancelare.cz