21. dubna 2018

Tři základní polohy při sezení v kanceláři

Tři základní polohy při sezení v kanceláři

Sezení se stává nejvyužívanější polohou v práci, na cestách a také při odpočinku. Nepřirozená poloha při sezení způsobuje přetížení a zvýšené napětí tkání a vede k fyzickému a psychickému nepohodlí, které se negativně odráží na člověku. Bolest hlavy, šíje, páteře, únava, snížená výkonnost a chabé držení těla jsou jen některé problémy, které se promítají do našich životů a tím snižují jeho kvalitu.

Typ sedadla (židle) je třeba zvolit podle vykonávané práce. Velikost sedadla by měla odpovídat individuální tělesné dispozici jednotlivce. Dnes je v nabídce široké spektrum „zdravých“ židlí. Člověk je však velmi šikovný a hrbit se dokáže na míči či na nejdražší židli. Byly vyvinuty nové židle, tzv. dynamické, které zmírňují statické zatížení (působí jako míč) a přitom zajišťují nezbytnou oporu pro záda, případně pro horní končetiny. Při sezení na každé židli je důležité dodržování zásad správného sedu. Ideální je, když si svou židli do kanceláře vyberete a sami vyzkoušíte přímo v prodejně.

sezení

1. Aktivní sezení

V této poloze jsou nohy na zemi na šíři pánve a svírají úhel 90 - 100 stupňů mezi bérci a stehny. Uši, ramenní a kyčelní kloub jsou v jedné přímce. Sedí se na kostech sedacích s lehce podsazenou pánví. Záda nejsou opřená o opěrku. Aktivní sezení se doporučuje při sezení na židli ať už v kanceláři nebo kdekoliv jinde a nebo na gymnastickém míči.

Výhody: Zdraví nejpřínosnější způsob sezení. Svaly kolem páteře, břišní a zádové jsou aktivní, proto v nich proudí krev, energie a nemají tendenci ochabovat. Tato poloha pomáhá udržovat správný tonus vnitřních orgánů a člověk je pracovně nejaktivnější a nejproduktivnější. Pomáhá snižovat riziko civilizačních chorob (rakovina, cukrovka, kardiovaskulárního nemocnění) včetně bolestí zad, šíje a hlavy. 

Nevýhody: Z počátku je těžké tuto polohu udržet po delší dobu. Proto je nutné kombinovat aktivní sezení s poloaktivním a pasivním.

2. Poloaktivní sezení

V této poloze jsou nohy na zemi na šíři pánve a svírají úhel 90 - 100 stupňů mezi bérci a stehny. Uši, ramenní a kyčelní kloub jsou v jedné přímce. Sedíme na kostech sedacích s lehce podsazenou pánví. Záda jsou opřená v bederní části zad o opěrku židle.

Výhody: Je to také způsob sezení, který velmi prospívá našemu zdraví. Pomáhá udržet bederní páteř v ideální poloze. Snižuje riziko bolesti zad, šíje a hlavy, včetně civilizačních chorob.

Nevýhody: Svaly v bederní části těla a v oblasti břicha nejsou aktivní, i když jsou ve správné poloze. Proto bude časem docházet k jejich ochabování. Tento posed mění přirozený tonus vnitřních orgánů, nedostačně zásobí dutinu břišní krví a tím i vzniká stagnace energie. I tuto polohu je náročné udržet po delší dobu, proto je nutné ji kombinovat s pasivním a aktivním sezením. Ideální je se na chvilku projít po kanceláři nebo si zacvičit a protáhnout se.

3. Pasivní sezení

V této poloze jsou záda opřená o opěrku zad. Bérce, stehna a trup svírají mezi sebou více než 100 stupňů. 

Výhody: V pasivní poloze vydrží člověk po dlouhou dobu a může se při ní uvolnit a dobře relaxovat.

Nevýhody: Výrazně se podílí na zvýšení rizika civilizačních chorob, jako jsou rakovina, cukrovka, kardiovaskulární nemoci, bolesti zad v oblasti krční, hrudní a bederní páteře, bolesti hlavy až migrény. Svaly, které nejsou aktivní, ochabují a zkracují se. Tento druh sezení je velmi nevhodný pro přirozený tok krve a tekutin v dutině břišní, což má také za následek snížení správného tonusu svalů a vnitřních orgánů. Není vhodné v této poloze setrvávat delší dobu.

Pravidelně měňte výše uvedené polohy sezení. Snažte se co nejdelší dobu strávit aktivním sezením, které prokládejte sezením poloaktviním a pasivním. Správné sezení je jen malým příspěvkem ke zdravějšímu způsobu života v kanceláři, proto nezapomínejte u práce s počítačem stát, pohybovat se, a další proaktivní kancelářské činnosti, o kterých se dočtete u nás na stránkách.


Prohlédněte si video Jak správně sedět při práci tak, abyste předešli bolení zad a ostatním zdravotním problémům.