21. února 2022

Majetkový úřad snížil počet neexistujících firem o 78 procent na 300

Majetkový úřad snížil počet neexistujících firem o 78 procent na 300

Praha 20. února (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil od spuštění projektu Mapa majetku státu v polovině roku 2015 do konce loňského roku počet neexistujících a likvidovaných státních firem v katastru nemovitostí o 78 procent na 300. Rovněž snížil počet takzvaných bezprizorních nemovitostí, tedy zapsaných na neexistující podniky, z 25.557 na 7518. Vyplývá to z údajů, které na dotaz ČTK poskytl úřad.

Úřad prověřuje u zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí jejich právní nástupce a ty pak vyzývá, aby zjednali nápravu. Pokud se žádného právního nástupce nepodaří dohledat, úřad ohlásí nemovitosti v souladu se zákonem za své vlastnictví. Následně pak ÚZSVM může převést nemovitosti na jiné vlastníky.

"Vyřešených více než 85 procent bezprizorních nemovitostí zapsaných na neexistující státní subjekty je výborný výsledek. Pomáháme tím obcím a krajům, které tyto nemovitosti brzdily v jejich rozvoji a budování potřebné infrastruktury, jako jsou chodníky nebo čističky odpadních vod," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Benešovskému pracovišti ÚZSVM například připadly pozemky o rozloze 2,64 hektaru za 11 milionů korun. Většina pozemků patřila původně panství Konopišťskému, které převzal stát v roce 1922. Vlastnictví státu bylo přerušeno v letech 1939 až 1946, kdy si pozemky převzala Velkoněmecká říše. Státu nakonec majetek připadl po neexistující organizaci Školní statek Pomněnice.

Liberecký kraj pak například získal od úřadu zdarma pozemek v obci Líšný, který byl dříve vedený na neznámého vlastníka. Šetřením úřad zjistil, že pozemek byl naposledy ve vlastnictví již zaniklých bavlnářských závodů.

Projekt Mapa majetku státu ukázala, že k 1. lednu letošního roku bylo v katastru nemovitostí vedeno 771 státních subjektů hospodařících s přibližně 1,47 milionu státních nemovitostí, které tvoří 1,43 milionu pozemků o celkové výměře 1,8 milionu hektarů, 40.990 staveb a 781 bytových a nebytových jednotek. Nejvíce nemovitostí státu spravují Lesy ČR (458.666 nemovitostí). Druhý je Státní pozemkový úřad (456.314 nemovitostí). Třetí jsou státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 150.445 nemovitostmi. Následují Ředitelství silnic a dálnic a ÚZSVM.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

Zdroj: ČTK