12. července 2021

Nová generace office komunikace. Jak bude vypadat v praxi?

Nová generace office komunikace. Jak bude vypadat v praxi?

Pandemický rok strávený na home office výrazně ovlivnil každodenní komunikaci s kolegy z pracovního prostředí. V našem novém článku se dozvíte, jak dlouhodobá práce z domova přispěla k rozvoji virtuální komunikace.

Začátkem minulého roku nikdo nepočítal s tím, že mnoho lidí stráví kvůli globální pandemii koronavirového onemocnění další více než rok pracovního života na home office. Práce na dálku vedla k tomu, že lidé museli novému stylu práce nečekaně uzpůsobovat nejen své domovy, ale i čas. Záhy se také ukázalo, že je třeba vylepšit i každodenní pracovní komunikaci s kolegy. Je totiž obtížné cítit se jako člen pracovního týmu, pokud ostatní kolegy vidíte mnoho měsíců pouze online. Případně jste se s některými z nich dokonce osobně vůbec nikdy nesetkali, například protože jste změnili v době home office zaměstnání.

Dlouhodobá práce z domova proto výrazně přispěla k rozvoji nového a sofistikovaného přístupu virtuální komunikace. Je patrné, že ani konec pandemie na tom nic nezmění a tento trend přetrvá i do budoucna. Jak tedy vypadá (nejen) pracovní komunikace budoucnosti? 

Virtuální kancelář

Dávno před koronavirovou pandemií začaly vznikat portály, které měly za úkol propojovat lidi napříč všemi časovými pásmy, vždy se ale jednalo o videohovory. Nyní firmy začínají virtuální komunikaci posouvat na vyšší úroveň, aby se jednotlivé týmy cítily stále součásti pracovní komunity. Důvodem je fakt, že lidé pracující na home office trpí často pocitem osamělosti a sociální izolací. To může vést k horší spolupráci mezi kolegy a také k jejich horší kreativitě. 

Nyní proto velké firmy začínají používat aplikace, jak jsou Sneek nebo Pukkateam. Ty pomáhají vytvářet pocit, že člověk, byť fyzicky doma u stolu v pracovně nebo v obývacím pokoji, není během celého dne izolován od svých kolegů. Jedním kliknutím lze periodicky aktualizovat svůj status pomocí emoji ikonek, měnit průběžně selfie fotografie anebo jen jednoduše přejít do videohovoru či chatu s kýmkoliv v rámci týmu. V případě, že někdo nechce přidávat svou fotku, existují i aplikace jako Sococo, které fungují na principu vytváření avatarů.

 Virtuální skupiny respondentů

Možnosti vytváření virtuální skupiny respondentů nevyužívají jen společnosti zabývající se marketingovým výzkumem a analýzou dat, ale čím dál více se tato možnost začíná využívat  i v rámci firem napříč odvětvími. Vytvořením těchto virtuálních skupin je možné mapovat názory členů týmu na nový výrobek, případně na aktuální téma, jako je například spokojenost v rámci pracovního prostředí. Vzhledem k tomu, že vše probíhá anonymně, manažeři získávají daleko podrobnější informace i od zaměstnanců, kteří nejsou svým založením nejsou příliš komunikativní, případně se bojí vyjádřit svůj názor nahlas.

Virtuální spolupráce

Začíná se také úspěšně rozvíjet virtuální komunikace, protože si řada firem naplno uvědomila, že pro jejich zaměstance není nutné se při práci na projektech potkávat výlučně osobně. Tím, že se brainstorming odehrává online pomocí videohovorů nebo chatů, je snadnější i rozšířit počet členů týmu pracujících na projektu (například o kolegy z opačné strany světa). Eliminuje se také možnost, že někdo schůzku nestihne kvůli dopravní zácpě, anebo že se nebudou moci vyjádřit ti členové týmů,  kteří sice jsou odborníci na danou oblast, ale zato je kvůli jejich introvertnosti překřičí dominantnější jedinci.

A co bude dál?

Nyní stojíme na prahu nové pracovní reality, která se stále vyvíjí. Vedle nových a výkonnějších způsobů komunikace (nejen) ve virtuálním světě se brzy také rozšíří další účinné nástroje pro spolupráci, jako jsou chytré pracovní tabule, 3-D tiskárny pro testování prototypů produktů, rychlé doručování pomocí dronů, a to vše nejen z kanceláří, ale i z domova. Máme se tedy na co těšit.