21. července 2021

Umělá inteligence ve firmách: Recommender systémy, chatboti, zabezpečení i automatizace procesů

Umělá inteligence ve firmách: Recommender systémy, chatboti, zabezpečení i automatizace procesů

Umělá inteligence se týká mnoha částí podnikání. Nalézt ji můžeme v oddělení výzkumu a vývoji, prodeji ale také nákupu a oddělení kontroly. Firmy ze svých procesů získávají velké množství dat, obvykle v podobě průzkumů, statistik i ze vzájemné interakce. Algoritmy umělé inteligence mohou firmám ušetřit čas, usnadnit fungování i zautomatizovat procesy. Také jim mohou nabídnout prostor pro jejich vlastní růst. Umělá inteligence pomáhá mnoha firmám s objemy dat, analýzami i s jejich vyhodnocováním.

Firmy mohou AI využít téměř v jakékoli oblasti podnikání. Vladimír Löffler, nadšenec do Big Data a lektor z LovelyData.cz úvodem prozrazuje:Typickými příklady použití AI jsou například predikce poruchy strojů, odhalení „zmetků“ pomocí optických kontrol nebo pomocí dat z kontrolních bodů – chatboti, doporučovací algoritmy v e-shopech.“

Obraz, dokumentace a predikce poptávky

AI nachází využití ve zpracování obrazu, s počítáním lidí, během lékařské dokumentace i například během predikce poptávky. „Firmy využívají nástroje zpracování obrazu, detekce předmětů – například na vozovce či dráze letiště, a počítání lidí – foot traffic v retailu. V oblasti zpracování textu jsou zajímavé služby na zpracování faktur a analýzu lékařské dokumentace v nemocničním prostředí. E-shopy používají nástroje AI k predikci poptávky, zejména po zboží podléhajícímu zkáze a nezastupitelné místo má AI ve finančních službách při posuzování rizika,“ mluví o umělé inteligenci Jindřich Lacko, konzultant v oblasti zpracování a analýzy dat.

Od práce na dotřiďovacích linkách k diagnóze trvanlivosti potravin

Oblíbenost AI roste napříč firmami nehledě na odvětví a nabízí jim různé využití. „Umělá inteligence má potenciál převzít ty části lidské práce, které si nikdo z nás moc neužívá. K nim rozhodně patří velmi důležitá, ale nepříliš atraktivní práce na dotřiďovacích linkách před zpracováváním odpadů,“ konstatuje lektor a odborník Jan Voráč a dodává: „V Evropě jsou nejméně tři firmy, které vyvíjejí robotické systémy, které si můžete na takovou linku umístit a oni pomocí počítačového vidění rozpoznají recyklovatelné složky a robotickým ramenem je rychle přesunou do příslušného kontejneru.“ Další příklad využití AI je diagnóza trvanlivosti potravin. „Nejde tady o měření doby od data výroby, jak jej známe dnes, ale o skutečné posouzení, jak dlouho konkrétní kus ještě bude k jídlu. Umělou inteligenci skutečně můžeme použít k mnoha zajímavým a přínosným věcem a mnohde už se tak děje,“ poukazuje odborník na Python, Jan Voráč.

Digitalizace firemních dokumentů, chatboti a plánování směn

Algoritmy umělé inteligence se mohou používat například při digitalizaci firemních dokumentů. Firmy je uvítají během plánování směn svých zaměstnanců. Roste také obliba chatbotů. „Pomocí metod OCR (Optical Character Recognition) lze nafocené dokumenty převést na strojově čitelné dokumenty. Komunikaci se zákazníky lze částečně zautomatizovat integrací chatbotů přímo na webové stránky firem. Existují AI produkty pro optimalizaci plánování směn zaměstnanců tak, aby výsledné rozvrhy splňovaly komplexní kritéria,“ hovoří o algoritmech AI Martin Selecký, odborník na umělou inteligenci a strojové učení.

Logistika, zabezpečení i recommender systémy i podvodné transakce

Řešení AI se využívají i v logistických firmách, kde díky nim dochází ke zefektivnění plánování rozvozu zboží. „V oblastech bezpečnosti se AI používá v antivirových firmách pro detekci nových dosud neznámých útoků, v bankách zase například pro detekci podvodných transakcí. AI algoritmy jsou i za recommender systémy, které nám doporučují videa, hudbu, články nebo produkty na základě našich předchozích akcí a akcí uživatelů s podobnými zájmy,“ míní odborník Martin Selecký. „Většina firem používá AI na rozhodování. Ať už při rozhodování o udělení půjčky v bance, nebo o podvodných transakcích platební kartou,“ dodává odborník z LovelyData.cz, Tomáš Peterka.

AI algoritmy mohou mít mnoho podob. „Může jít o programy pro práci s obrázky, videem, zvukem nebo textem, programy pro predikci a analýzu číselných záznamů nebo chování uživatelů, optimalizaci procesů ve službách či ve výrobě nebo o robotické aplikace od samořídících aut po ovládání zařízení v inteligentních budovách,“ závěrem konstatuje odborník z LovelyData.cz, Martin Selecký. Využíváním umělé inteligence firmy své procesy zefektivňují i automatizují, čímž získávají prostor pro své další potřeby.