13. ledna 2022

Zelené certifikace kancelářských budov. Vyplatí se do nich investovat?

Zelené certifikace kancelářských budov. Vyplatí se do nich investovat?

Trendem současného stavebnictví je trvale udržitelný rozvoj. Proto mezi požadavky na moderní stavění patří kromě energetické úspornosti také neutrální dopad budovy na uživatele i jeho okolí. Bylo několikrát prokázáno, že certifikované stavby mají pozitivní vliv na zdraví i duševní pohodu zaměstnanců. Jak se však zelené certifikace promítají do výkonnosti kancelářských budov?

Jedním ze způsobu, jak dokázat, že stavby splňují moderní standardy, mezi které patří i udržitelnost, je některý z certifikátů, z nich nejrozšířenější je britský BREEAM a americký LEED. V dnešní době je těmito systémy certifikováno asi 40 % všech administrativních nemovitostí na tuzemském trhu. Česká republika se v tomto směru řadí společně s dalšími zeměmi mezi premianty celé Evropy – její průměr se totiž pohybuje kolem 20 %.

Společnost CBRE, která je světovým lídrem v oblasti komerčních realitních služeb, přinesla zásadní odpověď na otázku, jak se tyto certifikace promítají do výkonnosti kancelářských budov, tedy ceny za metr čtvereční pronajímaných prostor a obsazenosti. Vycházela z analýzy téměř 22 tisíc nájemních smluv uzavřených během pěti let ve 12 evropských státech včetně České republiky.

Certifikované kancelářské budovy na vzestupu

Podíl certifikovaných staveb na celkovém počtu kanceláří se v rámci jednotlivých evropských zemí velmi liší: někde se pohybuje v jednotkách procent, jinde tvoří nadpoloviční většinu. „V zásadě lze říci, že středoevropský region a jeho čtyři metropole – Praha, Bratislava, Budapešť a Varšava – mají s více než 40 % nejvyšší podíl certifikovaných budov na evropském kontinentu,“ říká Jiří Stránský, vedoucí týmu pro oblast udržitelnosti v CBRE.

Důvodů je hned několik. Prvním je, že se jedná o poměrně mladé trhy, kde kancelářská výstavby začala teprve před několika desetiletími. Druhým důvodem je silná developerská aktivita a s tím související konkurence. Dále je to také ochota vlastníků dodatečně certifikovat již existující subjekty.

Důvodem horší bilance v jiných zemí však není neochota k certifikacím, ale spíše saturovaná výstavba a omezené možnosti pro nové projekty. Nicméně i zde je stále prostor zvyšovat podíl certifikovaných budov prostřednictvím certifikace stávajících nemovitostí.

Praha má většinu nových nájemních smluv v certifikovaných projektech

Poptávka po kancelářích v certifikovaných budovách se během posledních pěti let v Evropě zvýšila. Základním předpokladem je nejen dostatečný zájem nájemců, ale také dostupnost vhodných produktů na trhu. Podíl pronájmů v udržitelných budovách na celkovém objemu uzavřených smluv se v Praze pohybuje až okolo 80 %, což je nejvíce ze všech sledovaných měst.

Průměrná míra neobsazenosti je v certifikovaných budovách nižší

Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů, který zrcadlí aktuální situaci na trhu v sektoru komerčních nemovitostí, je jejich míra neobsazenosti. Z analýzy CBRE vyplývá, že hlavním faktorem při výběru kancelářských prostor hraje lokalita, ale další, neméně důležitou preferencí, je právě certifikace udržitelných budov. I to je důvodem, proč mají nižší míru neobsazenosti.

 „Postupně roste míra společenské odpovědnosti firem a energetická náročnost a celková udržitelnost budov, ve kterých si pronajímají prostory, je jedním z klíčových nástrojů v této snaze. Environmentální certifikace budov jako dlouhodobě osvědčený nástroj jsou pro nájemce srozumitelným vodítkem při orientaci na trhu,“ uvádí Jiří Stránský.

Majitelé certifikovaných nemovitostí v Praze získají na nájemném více

Z analýzy CBRE dále vyplývá, že majitelé certifikovaných nemovitostí v průměru vyberou na nájemném o 21 % více než vlastníci necertifikovaných budov. Výše nájmu je ovlivněna nabídkou konkurenčních projektů, a také z toho důvodu jsou v české metropoli nižší výnosy než třeba v Madridu nebo Paříži. I tak ale bylo v roce 2021 možné sledovat, že úroveň nájemného v certifikovaných budovách rostla rychleji než trh jako celek. 

„Vedle toho, že certifikované budovy patří v rámci celkové nabídky na trhu mezi ty nejnovější s nejvyšším technologickým standardem, vyplývá ochota nájemců platit vyšší cenu za kanceláře v nich především z nižších provozních nákladů, což nájemcům může částečně kompenzovat vyšší nájem,“ uzavírá Jiří Stránský.

Autor: Eliška Koňařová