21. října 2021

Jak využít psychologii barev na pracovišti

Jak využít psychologii barev na pracovišti

I když je to méně časté než dříve, i v dnešní době se stává, že zaměstnavatelé podceňují vzhled svého pracoviště. Je to ale chyba. Vždyť například barvy, jeden ze základních prvků designu kanceláří, mají nezpochybnitelný vliv na kreativitu, produktivitu a pracovní pohodu zaměstnanců vůbec.

Barvy podvědomě ovlivňují náš mozek, tedy i to, jakým způsobem pracujeme. Někteří zaměstnavatelé proto používají psychologii barev k vyvolání určitých pocitů u svých zaměstnanců nebo zákazníků. Podle čeho barvy vybírat a existují ty ,,správné“?

Pozor na odstín

Snad každý zná nějakou z teorií, které říkají, že například žlutá barva vyvolává optimismus, teplo a kreativitu, a naopak modrá barva asociuje klid, důvěru či tradice. Celá problematika je však o něco složitější. Je totiž důležité vzít v úvahu, že existuje řada odstínů žluté (či modré), a ty mohou mít různý vliv na lidskou psychiku. To, že různé odstíny působí na náš mozek odlišně, způsobuje jejich rozdílná vlnová délka. Kromě odstínu ovlivňuje vnímání barev i struktura, lesk nebo vzor.

Barevné palety a jejich vzájemný kontrast

Účinek určité barvy se také změní v okamžiku, když se spojí s barvami jinými. Proto je třeba věnovat pozornost barevným kombinacím, aby nedošlo k narušení výsledného efektu. Příliš vysoký kontrast barev totiž namáhá zrak a vytváří tzv. vizuální únavu. Obecně platí, že pokud jsou použity barvy společného spektra, pro pozorovatele to může být předvídatelné a nezajímavé. Nejvhodnější je vybírat z barev doplňkových, tedy těch, které leží v barevném kruhu přímo naproti sobě.

Výběr podle charakteru práce

Volba barev mimo jiné závisí na charakteru práce a typu pracoviště. Některé barvy jsou vhodné pro velké výrobní haly, jiné pro menší kanceláře. Dalším kritériem může být teplota pracoviště. V teplých prostorách je vhodné použít spíše studenější barvy, jako je zelená nebo modrá. Naopak k navození pocitu tepla v chladných prostorách je dobré uplatnit barvy, jako je oranžová, žlutá a červená. 

Základní rozdělení barev

  • teplé odstíny barev – červená, oranžová, žlutá, hnědá,
  • studené odstíny barev – modrá, zelená,
  • neutrální barvy – bílá, šedá, černá.

Studené barvy na pracovišti a jejich vliv

Studené barvy navozují pocit chladu a klidného prostředí. Jak jsme již výše zmínili, hodí se pro teplejší pracovní prostředí, dále při duševně náročnějších pracích a v místnostech situovaných na jih s nadbytkem slunečního světla. 

Teplé barvy na pracovišti a jejich vliv

Teplé barvy na pracovišti podněcují impulzivitu, dodávají energii, vitalitu a pocit štěstí. I tak je třeba s některými barvami, především s odstíny červené, nakládat opatrně. Teplé odstíny barev se používají v chladných pracovních prostorách, v pracovních interiérech, kde je nedostatek denního světla a pro přilákání pozornosti.

Dejte na rady experta

Rozhodnutí, jaké schéma barev do kanceláře vybrat, může být stejně důležité jako najmutí těch správných zaměstnanců. Nebojte se oslovit designery, grafiky a architekty, kteří se této problematice věnují. Vhodně zvolené barevné kombinace působí na lidskou psychiku, zlepšují výkonnost, a tím i pracovní výsledky

Autor: Eliška Koňařová