7. října 2021

Umění v pracovním prostoru. Přispívá kreativnímu myšlení?

Umění v pracovním prostoru. Přispívá kreativnímu myšlení?

Možný vliv umění na pozitivní náladu a efektivitu na pracovišti je často podceňován. Kanceláře s bílými zdmi, starými nástěnnými kalendáři a unylými reprodukcemi slavných obrazů jen v málokom vzbudí přehnanou kreativitu a chuť do práce. Spousta lidí se po zkušenosti s home office netěší na návrat do tradičních a často nudných kanceláří, kde mnohdy pociťují větší emocionální zátěž. Jak mohou zaměstnavatelé tyto pocity zmírnit? A může mít přítomnost umění na pracovišti přímý dopad na produktivitu, kreativitu a blahobyt zaměstnanců?

Umění zvyšuje produktivitu a spolupráci

Podle University of Exeter se produktivita práce zvyšuje až o 17 %, pokud je pracoviště vyzdobeno uměním. Ukázalo se, že jeho přítomnost snižuje stres, posiluje kreativitu a zvyšuje společenskou interakci mezi pracovníky.

Zaměstnavatelé by proto měli být nakloněni k vytvoření prostor, které umožňují spolupráci mezi zaměstnanci. Klíčem k úspěšnému prostoru je hledat umění, nábytek a další předměty, které mezi kolegy vypěstují silné pouto a přátelství. Zaměstnanci cítí větší ochotu vzájemně kooperovat a jsou otevřenější, pokud pracují tam, kde se mezi uměleckými díly cítí příjemně. 

Umění snižuje stres

Pracoviště je místo, kde se setkává tvrdá práce, únava, stres, vzájemná interakce zaměstnanců, kreativita a produktivita. Když se spojí, vytváří jedinečnou atmosféru prostředí. Uměleckými inovacemi se tato celá atmosféra může ještě změnit a oživit.

Zobrazení uměleckých děl, zejména realistických přírodních scén, pomáhá zaměstnancům obnovit mentální energii a snížit stres. Přírodní obrazy jsou také spojeny s nižší úrovní hněvu na pracovišti. Lidé, kteří pracují v esteticky zajímavém prostředí, pomáhají budovat pracoviště, ve kterém je spolupráce a zábava vítaná. 

Umění jako nástroj pro hledání cesty, kultury a hodnot společnosti

Pracoviště může dost často působit spíše jako bludiště stolů, chodeb a dveří. Začlenění umění může fungovat jako orientační bod, jak pro zaměstnance, tak pro příchozí návštěvníky. Hodí se i při poskytování pokynů.

Vizuální podoba pracoviště může pomoct s klíčovou image značky, které umění neverbálně sděluje. Například na organizaci zobrazující neobvyklá umělecká díla, bude pravděpodobně pohlíženo jako na podnikání s méně tradičními způsoby. Prostor s etnickými prvky může signalizovat práci v multikulturním prostředí. 

Jak vybrat to ,,správné“ umění

Z výše uvedených argumentů je jasné, že výběr správných uměleckých děl na pracovišti je zásadní. Při rozhodování by se měly zohlednit názory zaměstnanců, především oni zde budou trávit většinu času. Prostor by neměl vyzařovat příliš křiklavé barvy, ale ne také příliš usedlé, aby zaměstnance nenutil spíše ke spánku.

Mimo zaměstnanců má vizuální podoba kanceláří vliv také na zákazníky. I ten nejhorší a nejkýčovitější obraz si může kdokoliv spojit se jménem firmy. Tyhle informace se totiž ukládají do podvědomí klientů, obchodních partnerů i náhodných hostů. Právě proto by umění mělo být důležitou a nezbytnou součástí plánování vizuálu firmy.

Kromě vlastních sil lze využít služby odborníků na výtvarné umění, arteterapii a pracovní psychologii. V dnešní době je stále více firem, které se této tématice věnují a můžou skvěle poradit jak vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit dobře vy i ostatní.

Autor: Eliška Koňařová