15. prosince 2022

Největší výzvou proptechu je způsob řešení problémů i bez přímé podpory, říká Ondřej Langr z Sharry

Největší výzvou proptechu je způsob řešení problémů i bez přímé podpory, říká Ondřej Langr z Sharry

Český startup Sharry nabízí chytrou platformu pro moderní budovy, která umožňuje zaměstnancům i návštěvníkům budov využívat ke vstupu jen mobilní telefon místo plastových karet. Pomocí aplikace je také možné získat přístup do garáží, přivolat výtah, rezervovat parkovací místa a zasedací místnost či nahlásit závadu. Ondřej Langr, CPO Sharry, v rozhovoru pro Kanceláře.cz prozradil, jakým způsobem technologie ovlivňují ESG princip a jaká je vize proptechu v budoucnu.

V čem může současný proptech pomoci ve snaze snížit provozní náklady budov, a v důsledku zlevnit využívání budov nájemci?

Podle mě v rámci úspor existují tři roviny. Tou první, nepřímou, ale podle nás největší úsporou jsou lidé, což v jejich případě znamená zvýšení efektivity a zjednodušení jejich života v kancelářích. Druhou rovinou jsou spokojení nájemci. Spokojený nájemce zůstává a v ideálním případě roste. To v důsledku vede k úspoře, protože pro kancelářskou budovu je málo dražších věcí než neobsazený prostor. Třetí rovinou je přímá úspora nákladů – náklady na optimalizaci sdílených zdrojů, zasedacích místností, vytápění či klimatizace. 

Jakým způsobem se dají šetřit náklady v coworkingových prostorech?

Coworking je z hlediska celkového fungování komerčních budov poměrně nový segment. Je zajímavý tím, že na budovu klade větší nároky (větší průtok lidí, zařizování přístupů apod.). A to je právě oblast, kde můžeme pomoct. To se týká například mobilního přístupu či efektivní správy parkovacího systému. 

Jaké jsou podle Vás největší výzvy, které má současný proptech před sebou?

Když Sharry začínal jako startup, věnovali jsme se čistě kancelářským budovám. Zhruba v posledním půl roce se spíš zaměřujeme na firmy uvnitř těchto budov a podporu jejich fungování v hybridním režimu práce. Největší výzvu pro tyto firmy představuje to, jak pomocí technologií podpořit postupnou přeměnu kanceláří z místa “k práci” na místo “ke spolupráci”, a to na velké škále, bez fyzické přítomnosti a závislosti na budově samostné.

Dá se tedy říct, že v některých případech je firmám odepřena možnost zapojit postupy, které by jí usnadnily fungování v kanceláři, protože správce budovy se k nim staví negativně?

Z hlediska připravenosti technologií v budově to tak může být. Týká se to například mobilních turniketů podporující kartu v telefonu místo plastových karet nebo zapojení lepších parkovacích systémů. Jeden z procesů, který často z našeho pohledu nefunguje optimálně je třeba zřizování přístupu do budovy, kde zájemce často z technologických důvodů zcela závisí na správě budovy. To je část, kde se snažíme firmám pomáhat i v případě, že ta jejich budova není „osvícená“. 

Máte namířeno i do jiných sfér?

Máme zkušenosti z rezidenčních projektů, původně jsme se domnívali, že náš produkt bude uspokojovat oba světy, ale současně to není naše primární oblast. Svět kanceláří a rezidencí se poměrně dost odlišuje. Existuje mezi nimi však velká synergie a nabízí se i scénáře kombinující rezidenční bydlení s komerčními kancelářemi. Stále proto tuto oblast sledujeme a možná se tam jednou vrátíme. 

Jaká je vize proptechu očima uživatele kancelářské budovy, která aplikační vrstvu zapojila?

Jsem přesvědčený, že kanceláře tu budou, ale změní se jejich role. To už se i děje. Z místa, kam se chodí pracovat, se mění na místo, kam se chodí spolupracovat. Nemyslím si, že dojde k revoluci, nýbrž k evoluci. Povede to ke konceptu prostor jako služba, většímu podílu coworkingů a zároveň k zachování jednotících prvků, jako jsou spokojení nájemci nebo jednoduchá správa a údržba budov. 

Jak vnímáte rozšíření proptechových platforem do českých měst? 

Naším typickým klientem je prémiová kancelářská budova, a ty mají tendenci se shlukovat ve větších městech, jako je v čechách Praha nebo Brno. Nicméně se snažíme být globální. Navíc jsme si vědomi, že podobně jako jiné technologie jsme v křivce růstu teprve na začátku. Trend užívání technologií však celosvětově roste a je jen otázka času, kdy nahradí klasické fungování. 

Jakým způsobem technologie ovlivňují ESG princip, který má za cíl odpovědné budování naší budoucnosti?

Řekl bych, že v rámci ESG dokážeme pomoct ve všech třech rovinách. Nejsilnější je bez pochyby rovina ekologie, kde můžeme technologie využít k optimalizaci. Spadá sem i modernizace, která umožňuje prodloužit délku životního cyklu budovy a potřeba ji přestavět či zmodernizovat nastává později. Jedna z dalších oblastí jsou technologie jako nástroj pro změnu chování. To může fungovat třeba tak, že zjistíte, kolik jako firma spotřebováváte vody oproti ostatním, a tím můžete korigovat svoje chování. 

Autor: Eliška Koňařová