2. listopadu 2022

Přehled listopadových událostí

Přehled listopadových událostí

Největší podzimní stavební veletrh, konference o cestě ke Stavebnictví 4.0 nebo slavnostní galavečer konaný u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší realitní projekty uplynulého roku. To a mnoho dalšího přináší listopadový přehled událostí.

Stavotech – Moderní dům Olomouc – Největší podzimní stavební veletrh na Moravě nabídne nabitý doprovodný program, přehlídku architektury, dřevostaveb a úsporného vytápění. 

Digitalizace stavebnictví – Konference Digitální stavebnictví se bude zabývat nastíněním možných cest rozvoje sektoru na cestě ke Stavebnictví 4.0. Mimo jiné se bude věnovat novým trendům ve stavebnictví a tomu, jak se bude toto odvětví vyvíjet v následujících letech. Konference si klade za cíl nejen zvýšit povědomí odborné veřejnosti, ale především přispět k rychlému převedení výdobytků digitální revoluce v maximální možné míře do běžné stavební praxe. 

16. SET Plan Konference – 16. ročník konference pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu společně s Evropskou komisí nese téma „Na cestě k novému strategickému plánu pro energetické technologie“. Na konferenci se setkají špičkoví řečníci a účastníci z oblasti politiky, průmyslu, vědy a výzkumu, akademická obec i široká veřejnost. 

Best of Realty – Slavnostní galavečer konaný u příležitosti vyhlášení výsledků 26.ročníku soutěže o nejlepší realitní projekty uplynulého roku. Pravidelně se ho účastní čtyři stovky osobností z českého i zahraničního realitního trhu a souvisejících oborů. 

Galavečer 30 let Stavby roku – Na slavnostním galavečeru (ve spolupráci s Českou filharmonií) budou formou rekapitulace připomenuty všechny tituly a stavby za celých 30 let trvání této prestižní a nejdéle trvající přehlídky Stavba roku. 

Autor: Eliška Koňařová