Nejlukrativnější nájemce

Nájemce, který obsazuje největší podíl dostupných prostorů. Hlavní nájemci jsou považováni za schopných splácení.

Realitní novinky