Obsazení

Obsazení představuje celkovou podlahovou plochu, která byla pronajatá, předběžně pronajatá, prodaná nebo předběžně prodaná zákazníkům během období průzkumu. Toto je závazek přebírat prostory, ne samotné fyzické obsazení prostorů.
Zahrnuje:
* Všechny dohody (včetně předběžných pronájmů) musejí být zaznamenány v období, ve kterém byly podepsány.
Nezahrnuje:
* Obnovy smluv
* Prodeje a zpětné pronájmy, neboť v takovém případě nedošlo ke změně obsazení.

Realitní novinky