Stavba na míru

V případě dohody ohledem stavby na míru se dohodne třetí strana (pronajímatel) s nájemcem na stavbě nemovitosti pro toho nájemce. Smlouva uvádí, že nájemce si nemovitost pronajme na jisté časové období a nájemné zaplatí pronajímateli.