Vyklizení nebytového prostoru

Způsob exekuce vykonatelného rozhodnutí ukládajícího povinnost vyklidit nemovitost, resp. vydat nebo předat nemovitost; jiný způsob vyklizení nebytového prostoru jako exekucí na základě exekučního titulu, není právem dovolen.

Realitní novinky